ما مشاوره و آموزش می دهیم

و شما پژوهش های خود را انجام می دهید

تشخیص امضا با استفاده از پردازش تصویر

ویژگی های مقاله base: سال انتشار : 2018 انتشارات : ایندکس شده در Elsevier