ما مشاوره و آموزش می دهیم

و شما پژوهش های خود را انجام می دهید

استفاده از داده کاوی برای ارائه مدل سيستم توصیه گر آگاه به زمینه

ویژگی های مقاله base: سال انتشار : 2018 انتشارات : ایندکس شده در Elsevier