ما مشاوره و آموزش می دهیم

و شما پژوهش های خود را انجام می دهید

روش های استخراج اطلاعات از توئیتر

ویژگی های مقاله base: سال انتشار : 2018 انتشارات : ایندکس شده در پایگاه اسکوپوس