A Novel Fuzzy Document Based Information Retrieval Model for Forecasting

    قیمت نهایی محصول:33000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    عنوان مقاله به فارسی:مدل جدید بازیابی اطلاعات بر اساس سند فازی به منظور پیش بینی انتشارات: الزویر - Elsevier سال انتشار:2017 فهرست مطالب: چکیده مقدمه تئوری مربوط به شمع ژاپنی در رابطه با تئوری منطق فازی طرح tf- idf بازبینی زمینه ای و ادبی طراحی جستجو متد فاز 1: فرایند فازی سازی فاز 2. بازیابی اطلاعات با استفاده از طرح رتبه ی بندی اصلاح شده ی tf-idf فاز 3 . پیش بینی با استفاده از طرح رتبه بندی اصلاح شده ی tf- idf جزئیات هر فاز فرایند فازی سازی فازی سازی تشکیلات شمع در سری زمانی فازی سازی روند مقادیر بسته قبل و بعد از نقطه مشخص شده p در سری زمانی بازیابی اطلاعات با استفاده از طرح رتبه بندی اصلاح شده tf-idf پیش بینی با استفاده از طرح رتبه بندی اصلاح شده tf-idf داده کلیه بخش های سند پرس و جو و پیش بینی مثال نتایج و بحث نتیجه گیری