مقاله منطق فازی|پایان نامه منطق فازی
جدیدترین موضوع پایان نامه و مقاله منطق فازی
منطق فازی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.منطق فازی از منطق ارزش‌های
Read more.
پایان نامه پردازش گفتار|مقاله پردازش گفتار
جدیدترین موضوعات پایان نامه پردازش گفتار
پردازش گفتار یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.هدف از پردازش گفتار
Read more.
جدیدترین مقالات هوش مصنوعی | مقالات رایگان هوش مصنوعی|پایان نامه هوش مصنوعی
جدیدترین موضوعات پایان نامه گرایش هوش مصنوعی
در زیر لیستی از جدیدترین موضوعات مقاله و پایان نامه هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر ارائه شده است:   مصرف بهینه انرژی در
Read more.
پایان نامه نرم افزار |مقاله نرم افزار
جدیدترین موضوعات پایان نامه گرایش نرم افزار
در زیر لیستی از جدیدترین موضوعات مقاله و پایان نامه نرم افزار مهندسی کامپیوتر ارائه شده است: ارائه یک روش
Read more.
موضوع مقاله پردازش تصویر|موضوع پایان نامه پردازش تصویر
جدیدترین موضوعات مقاله پردازش تصویر
در زیر لیستی از جدیدترین موضوعات پایان نامه و مقالات پردازش تصویر  ارائه شده است: پردازش تصویر یکی از موضوعات مناسب برای پایان
Read more.
شبکه های کامپیوتری
جدیدترین موضوعات مقاله شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
موضوع مقاله معماری کامپیوتر| موضوع پایان نامه معماری کامپیوتر
جدیدترین موضوع پایان نامه و مقاله معماری کامپیوتر
معماری کامپیوتر  یکی از گرایش‌های مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.در زیر لیستی از جدیدترین موضوعات پایان نامه و
Read more.
مقالات اینترنت اشیا | مقالات رایگان iot | جدیدترین مقالات اینترنت اشیا
جدیدترین موضوع پایان نامه و مقاله اینترنت اشیا
اینترنت اشیا یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.اینترنت اشیا یعنی وصل
Read more.
پایان نامه big data | مقالات big data
جدیدترین موضوعات پایان نامه و مقاله Big Data
big data یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.کلان داده مسیر حرکت کسب
Read more.
مقالات رایانش ابری | پایان نامه رایانش ابری
جدیدترین موضوعات پایان نامه و مقاله رایانش ابری
رایانش ابری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.رایانش ابری (Cloud Computing) مدل رایانشی
Read more.
مقالات شبکه های اجتماعی |پایان نامه شبکه های اجتماعی | جدیدترین مقالات شبکه های اجتماعی
جدیدترین موضوعات پایان نامه و مقاله شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات به روز جهت  پایان نامه یا مقالات پژوهشی رشته کامپیوتر  و فناوری اطلاعات می
Read more.
مقالات وب معنایی semantic web|پایان نامه وب معنایی
پایان نامه و مقالات وب معنایی
وب معنایی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات وب کاوی web mining
پایان نامه و مقالات وب کاوی
وب کاوی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. در زیر لیستی
Read more.
مقالات وب سرویس|پایان نامه وب سرویس
پایان نامه و مقالات وب سرویس
وب سرویس یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از
Read more.
مقالات معماری سرویس گرا|پایان نامه معماری سرویس گرا
پایان نامه و مقالات معماری سرویس گرا
معماری سرویس گرا یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات متن کاوی text mining
پایان نامه و مقالات متن کاوی
متن کاوی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان
Read more.
مقالات شبکه های اجتماعی|پایان نامه شبکه های اجتماعی
پایان نامه و مقالات شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات شبکه عصبی|پایان نامه شبکه عصبی
پایان نامه و مقالات شبکه عصبی
شبکه عصبی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات شبکه حسگر بی سیم|پایان نامه شبکه حسگر بی سیم
پایان نامه و مقالات شبکه حسگر بی سیم
شبکه حسگر بی سیم یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.پیشرفت‌های اخیر
Read more.
مقالات رایانش ابری|پایان نامه رایانش ابری
پایان نامه و مقالات رایانش ابری
رایانش ابری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.رایانش ابری (Cloud Computing) مدل
Read more.
راهنمای نگارش پایان نامه و پروپوزال
راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله نویسی
در زیر لیستی از مطالب درباره راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله نویسی تهیه شده است: نحوه نوشتن پروپوزال آشنایی
Read more.
مقالات داده کاوی|پایان نامه داده کاوی
پایان نامه و مقالات داده کاوی
داده کاوی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از
Read more.
مقالات تحلیل احساسات|پایان نامه تحلیل احساسات
پایان نامه و مقالات تحلیل احساسات
تحلیل احساسات یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.تحلیل احساسات (گاهی اوقات به
Read more.
مقالات بهینه سازی وب|پایان نامه بهینه سازی وب
پایان نامه و مقالات بهینه سازی وب
بهینه سازی وب یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات بانکداری الکترونیک|پایان نامه بانکداری الکترونیک
پایان نامه و مقالات بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از
Read more.
مقالات اینترنت اشیا|پایان نامه اینترنت اشیا
پایان نامه و مقالات اینترنت اشیا
اینترنت اشیا یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.اینترنت اشیا یعنی وصل
Read more.
مقالات کلان داده big data|پایان نامه کلان داده big data
پایان نامه و مقالات big data
big data یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.big data مسیر حرکت کسب
Read more.
مقالات هوش تجاری|پایان نامه هوش تجاری
پایان نامه و مقالات هوش تجاری
هوش تجاری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.هوش تجاری، مجموعه‌ای
Read more.
مقالات نهان نگاری تصویر|پایان نامه نهان نگاری تصویر
پایان نامه و مقالات نهان نگاری تصویر
نهان نگاری تصویر یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.نهان نگاری اطلاعات(
Read more.
مقالات موتورهای جستجو|پایان نامه موتورهای جستجو
پایان نامه و مقالات موتور جستجو
موتور جستجو یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان
Read more.
مقالات معماری سازمانی|پایان نامه معماری سازمانی
پایان نامه و مقالات معماری سازمانی
معماری سازمانی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان
Read more.
مقالات مدیریت فناوری اطلاعات
پایان نامه و مقالات مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. در
Read more.
مقالات مدیریت ارتباط با مشتری|پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری
پایان نامه و مقالات مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر
Read more.
مقالات محاسبات گرید|پایان نامه محاسبات گرید
پایان نامه و مقالات محاسبات گرید
محاسبات گرید یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.محاسبات گرید  شبکه‌های
Read more.
مقالات ماشین بردار پشتیبان|پایان نامه ماشین بردار پشتیبان
پایان نامه و مقالات ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.ماشین بردار
Read more.
مقالات پژوهشی فناوری اطلاعات
پایان نامه و مقالات فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات فرآیند نرم افزار|پایان نامه فرآیند نرم افزار
پایان نامه و مقالات فرآیند نرم افزار
فرآیند نرم افزار یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
کتاب علوم داده در زبان R
پایان نامه و مقالات علوم داده در زبان R
علوم داده در زبان Rیکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در
Read more.
کتاب علوم داده در پایتون
جدیدترین کتاب ها و منابع آموزشی علوم داده در پایتون
در زیر لیستی از جدیدترین مقالات پژوهشی در زمینه علوم داده در پایتون تهیه شده است: The Python/C API Distributing
Read more.
مقالات شهر هوشمند|پایان نامه شهر هوشمند
پایان نامه و مقالات شهر هوشمند
شهر هوشمند یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.شهر هوشمند یک منطقه
Read more.
مقالات شبکه های کامپیوتری|پایان نامه شبکه های کامپیوتری
پایان نامه و مقالات شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی
Read more.
مقالات شبکه های روی تراشه
مقالات شبکه های روی تراشه
شبکه های روی تراشه یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.شبکه
Read more.
مقالات منطق فازی|پایان نامه منطق فازی
پایان نامه و مقالات منطق فازی
منطق فازی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.منطق فازی از منطق
Read more.
مقالات سیستم های خبره|پایان نامه سیستم های خبره
پایان نامه و مقالات سیستم های خبره
سیستم های خبره یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.سیستم‌های خبره، برنامه‌های
Read more.
مقالات سیستم چند عامله|پایان نامه سیستم چند عامله
پایان نامه و مقالات سیستم چند عامله
سیستم  چند عامله یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.یک سیستم چندعاملی
Read more.
مقالات سیستم های توزیع شده| پایان نامه سیستم های توزیع شده
پایان نامه و مقالات سیستم های توزیع شده
سیستم های توزیع شده یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.سیستم
Read more.
مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده|پایان نامه سیستم های پیشنهاد دهنده
پایان نامه و مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده
سیستم های پیشنهاد دهنده یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.سیستم
Read more.
مقالات دولت الکترونیک|پایان نامه دولت الکترونیک
پایان نامه و مقالات دولت الکترونیک
دولت الکترونیک یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان
Read more.
جزوات درسی دانشجویان ارشد کامپیوتر
جزوه درسی کارشناسی ارشد کامپیوتر
در زیر لیستی از جزوه درسی کارشناسی ارشد کامپیوتر تهیه شده است: اسلایدهای درس وب معنایی چشم اندازی به نرم افزار
Read more.
مقالات تجارت الکترونیک|پایان نامه تجارت الکترونیک
پایان نامه و مقالات تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.تجارت الکترونیکی ( Electronic
Read more.
مقالات پردازش صوت|پایان نامه پردازش صوت
پایان نامه و مقالات پردازش صوت
پردازش صوت یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.هدف از پردازش گفتار
Read more.
مقالات پردازش تصویر|پایان نامه پردازش تصویر
پایان نامه و مقالات پردازش تصویر
در زیر لیستی از جدیدترین پایان نامه و مقالات پردازش تصویر  ارائه شده است: پردازش تصویر یکی از موضوعات مناسب برای
Read more.
مقالات بیومتریک|پایان نامه بیومتریک
پایان نامه و مقالات بیومتریک
بیومتریک  یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. اندازه‌گیری و آنالیز مشخصات بدن
Read more.
مقالات بلاک چین block chain
پایان نامه و مقالات blockchain
BlockChain  یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.block chain  پایگاه داده توزیع شده
Read more.
مقالات آنتولوژی | پایان نامه آنتولوژی
پایان نامه و مقالات آنتولوژی
آنتولوژی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشدآنتولوژی یا  هستان‌شناسی  یک ساختار برای
Read more.
مقالات آموزش الکترونیک | پایان نامه آموزش الکترونیک
پایان نامه و مقالات آموزش الکترونیک
آموزش الکترونیک یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.آموزش الکترونیک، استفاده از
Read more.
مقالات امنیت اطلاعات | پایان نامه امنیت اطلاعات
پایان نامه و مقالات امنیت
امنیت یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. امنیت داده‌ها امروزه یک
Read more.
مقالات الگوریتم فرا اکتشافی|پایان نامه الگوریتم فرا اکتشافی
پایان نامه و مقالات الگوریتم های فرا ابتکاری
الگوریتم های فرا ابتکاری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. الگوریتم‌های فرا
Read more.
مقالات الگوریتم فرا اکتشافی|پایان نامه الگوریتم فرا اکتشافی
پایان نامه و مقالات الگوریتم های فرا اکتشافی
الگوریتم های فرا اکتشافی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.الگوریتم
Read more.
مقالات الگوریتم تکاملی
پایان نامه و مقالات الگوریتم های تکاملی
الگوریتم های تکاملی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. الگوریتمی است
Read more.
مقالات الگوریتم ژنتیک
پایان نامه و مقالات الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.نوعی از الگوریتمهای تکاملی 
Read more.
مقالات امنیت اطلاعات | پایان نامه امنیت اطلاعات
موقعیت دکترا در System Security and Formal Methods
واقع در کشور سوئد همراه با فاند   Doctoral student in System Security and Formal Methods       KTH
Read more.
موقعیت دکترا پردازش زبان طبیعی
موقعیت دکترا در artificial intelligence, natural language processing
موقعیت دکترا در کشور سوئد همراه با فاند   Doctoral student in artificial intelligence, natural language processing   KTH Royal
Read more.
موقعیت دکترا در Deep Learning and Generative Networks
موقعیت دکترا در کشور سوئد همراه با فاند   Doctoral student in Deep Learning and Generative Networks     KTH
Read more.
موقعیت دکترا در Cloud, Fog and Edge Computing
واقع در کشور اتریش در دانشگاه معتبر همراه با فاند PhD Positions in Cloud, Fog and Edge Computing The Institute
Read more.
پایتون داده کاوی
دوره آموزشی پایتون برای علم داده به زبان فارسی
در این دوره آموزش داده می شود  که چگونه با Python برنامه نویسی کنید، و  از یادگیری ماشینی و علوم
Read more.
کلمات کلیدی علوم داده
کلمات کلیدی در علوم داده
علوم داده دانشی میان‌رشته‌ای پیرامون استخراج دانش و آگاهی از مجموعه‌ای داده و اطلاعات است. علم داده از ترکیب مباحث مختلفی به وجود آمده و بر مبانی و روش‌های موجود در حوزه‌های
Read more.
داده کاوی با زبان برنامه نویسی R
آموزش داده کاوی با زبان R
زبان برنامه نویسی R زبان مناسبی برای داده کاوی می باشد. داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای
Read more.
آموزش نگارش مقالات ISI- بخش اول
آموزش نوشتن مقاله علمی بر اساس کتاب Longman Academic Writing Series در چند ویدئو اموزشی که توسط دکتر لطفی تدریس
Read more.
مقاله نویسی
راهنمای گام به گام مقاله نویسی
برای مقاله نویسی بی عیب و نقص باید بدانید چگونه گام به گام، کار را پیش ببرید تا بتوانید با
Read more.