در صورتی که دیتاست مورد نظر شما از طریق جمع آوری اطلاعات از وب سایت ها قابل بدست آوردن است در انتهای صفحه درخواست دهید.

۱۰ هزار توییت درباره جام جهانی فوتبال

در این مجموعه داده در حدود ۱۰ هزار توییت درباره جام جهانی فوتبال جمع آوری شده است. مجموعه داده در قالب csv از طرف تیم فنی papergram تهیه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود سوال دارید با ما تماس بگیرید. قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

10 هزار توییت فارسی درباره انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

در این مجموعه داده در حدود ۱۰ هزار توییت درباره انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ جمع آوری شده است. مجموعه داده در قالب csv از طرف تیم فنی papergram تهیه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود سوال دارید با ما تماس بگیرید. قیمت ۴۵۰۰۰ تومان

هزار توییت درباره شرکت همراه اول

این مجموعه داده شامل هزار توییت درباره شرکت همراه اول است. این توتیت ها به صورت مثبت ، منفی و خنثی برچسب گذاری شده اند. این دیتاست برای محققین نظرکاوی، عقیده کاوی یا تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی می تواند مفید باشد. قیمت ۴۵۰۰۰ تومان

۱۰ هزار توییت کاربران ایرانی درباره بانکداری

در این مجموعه داده در حدود 2 هزار توییت درباره بانکداری در ایران جمع آوری شده است. مجموعه داده در قالب csv از طرف تیم فنی papergram تهیه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود سوال دارید با ما تماس بگیرید. قیمت : ۴۵۰۰۰ تومان


نام وب سایت برای جمع آوری اطلاعات