پیاده سازی پروژه امنیت محتوا در سیستم های محاسبات ابری با متلب (cloud computing)

پروژه کاهش مصرف انرژی مراکز داده(دیتاسنتر) در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم SSO یا ازدحام ذرات مشابه

پیاده سازی مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابر با زبان جاوا