مقاله شبیه سازی OCR با استفاده از بازگشت انتشار شبکه عصبی(شبیه سازی با متلب)

    قیمت نهایی محصول:38000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    عنوان مقاله به انگلیسی : Optical Character Recognition using Back Propagation Neural Network عنوان مقاله به فارسی : شبیه سازی OCR با استفاده از بازگشت انتشار شبکه عصبی سال انتشار : 2016 انتشارات :IEEE شبیه سازی با نرم افزار متلب