روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزش دهی ویژگیها جهت سیستمهای بازیابی تصاویر

    قیمت نهایی محصول:40000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    سال انتشار :93 انتشارات : مجله تخصصی برق نرم افزار شبیه ساز : متلب