پروژه پردازش تصاویر MRI با متلب

    قیمت نهایی محصول:24000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    در این پروژه که با زبان برنامه نویسی متلب نوشته شده است دیتاست MRI را از ورودی دریافت کرده و سپس تصاویر سه بعدی و دوبعدی را در قالب نمودار هایی نمایش می دهد. سپس دیتاست مربوطه را که تصاویر MRI هستند در قالب های مختلف به نمایش می گذارد. خروجی های مربوط به این پروژه در تصاویر نشان داده شده است.