پروژه تشخیص کاراکتر با متلب

    قیمت نهایی محصول:27000 تومان ( بدون نیاز به پرداخت هیچگونه وجه مازاد)


    پروژه تشخیص کاراکتر با زیان برنامه نویسی متلب نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه تشخیص کاراکتر بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می باشد و همچنین پس از اجرا آن، خروجی مورد نیاز نمایش داده می شود. کلیه کدهای نوشته شده دارای کامنت نیز می باشند.