مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده|پایان نامه سیستم های پیشنهاد دهنده

پایان نامه و مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده

سیستم های پیشنهاد دهنده یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.سیستم های پیشنهاد دهنده سیستم هایی هستند که در پیدا کردن و انتخاب نمودن آیتم های مورد نظر کاربران به آنها کمک می کنند. در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده  ارائه شده است:

بررسی توسعه سیستم های پیشنهاد دهنده فیلم با بکارگیری تکنیک های داده کاوی و پیشنهاد رویکرد جدید
ارائه روشی جهت بهبود صحت سیستم های پیشنهاد دهنده با استفاده از تشخیص خوشه های اجتماعی
سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی مبتنی بر اعتماد
برای پیشنهادهای شخصی شده (NBI) بهبود الگوریتمهای انتشار در استنتاج مبتنی بر شبکه دوبخشی
سیستم پیشنهاد دهنده داروی ضد دیابت مبتنی بر آنتولوژی
ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده برای کاربران جدید با استفاده از اطلاعات بدست آمده از موتورهای جست جوگر
سیستم پیشنهاد دهنده منبع مبتنی بر شبکه دو بخشی در الگوریتم های انتشار

 

بخش دوم مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

بررسی رویکردهای سیستم های پیشنهاد دهنده و نقش کاوش استفاده از وب معنایی در پیش بینی صفحات
رفع مشکل شروع سرد در سیستم های پیشنهاد دهنده با استفاده ازالگوریتم C5.0
یک سیستم پیشنهاد دهنده فازی برمبنای ترکیب تکنیک های فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر کاربر و مبتنی بر نمونه
بهبود سیستم های پیشنهاد دهنده با میزان علاقه مندی های مشترک کاربران مکان های مختلف
یک سیستم پیشنهاد دهنده برای کشف ارتباط زمانی مکانهای مختلف
ارائه روشی جدید در سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد در گردشگری
اعتماد در سیستم های پیشنهاد دهنده ترکیبی
حل مشکل شروع سرد سیستم های پیشنهاد دهنده در سیستم های بر چسب زن اجتماعی
روش های محاسبه شباهت بین کاربران در سیتم های پیشنهاد دهنده
ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده وب با استفاده از ترکیب الگوریتم های فازی و رقابت کشورهای استعماری
سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد,رویکرد نوین جهت مقابله با مشکل سربار اطلاعات
کاهش مشکل شروع سرد در سیستم های پیشنهاد دهنده ,مبتنی بر اعتماد

 

بخش سوم مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

سیستم های پیشنهاد دهنده فیلتر سازی همکاری مبتنی بر زمان اعتماد
سیستم پیشنهاد دهنده شخصی در محیط وب با استقاده از روش فیلترینگ تعاملی
طراحی و پیاده سازی یک اپلیکیشن پیشنهاد دهنده تک کاربره موبایل با استفاده از کاوش الگوهای ترتیبی
توسعه سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر ارائه خدمت به کاربراى با استفاده از خوشه بندی درخت تصمیم
روش های بازخورد منفی برای کارایی بهتر در سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد
ارائه روشی جدید برای اولویت بندی آیتم ها در سیستم های پیشنهاد دهنده بر اساس ویژگی های پویای کاربران
نقش مار کف در بهبود به اشتراک گذاری دانش در سیستم های پیشنهاد دهنده
درک احساسات سلیقه کاربران در سیستم های بر پای وب و ارائه پیشنهاد در این زمینه
طراحی سیستم پیشنهاد دهنده همکارانه برای برنامه ریزی سفر در گردشگری الکترونیکی
بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از خطی کردن روابط بین متغیر ها
مروری بر سیستم های توصیه گر

 

بخش چهارم مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

ارائه روشی جهت ارتقا درستی سیستم های پیشنهاددهنده با استفاده از گروه های اجتماعی
طراحی سیستم پیشنهاد دهنده درسی
ارائه یک روش بهبود یافته برای مقابله با مشکل شروع سرد در سیستم های پیشنهاد دهنده
ارائه یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر شباهت برداری و خوشه بندی در سیستم های پیشنهاد دهنده، برای الگوریتم های فیلترینگ مشارکتی
بررسی تکنیک های داده کاوی موثر جهت طراحی سیتم های پیشنهاد دهنده
بازنگری رویکردهای ارائه شده در زمینه توسعه سیستم های پیشنهاد دهنده
یک سیتم پیشنهاد دهنده برای اهداف علمی بر اساس DBLP
مروری بر سیستمهای پیشنهاد دهنده و انواع آن بر اساس تخمین نرخ و چگونگی پیشنهادات
سیستم پیشنهاددهنده فروشگاهی به روش محتوا محور و مشارکت محوربا شبکه عصبی
نقش سیستم های پیشنهاد دهنده و روش های استفاده از آنها در فروشگاه های الکترونیکی
بهبود پایگاه داده سیستم های پیشنهاد دهنده و ارائه پیشنهادات منطقی بر اساس سلیقه کاربران

 

بخش پنجم مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

ارزیابی و دسته بندی روشهای ایجاد سیستم های پیشنهاد دهنده شخصی سازی شده
سیستم پیشنهاد دهنده بازی موبایل مبتنی برمدل پنج عامل شخصیت
مروری بر سیستمهای پیشنهاد دهنده
ارائه ی مدلی جدید مبتنی بر مدل مخفی مارکوف برای سیستمهای پیشنهاد دهنده ی آگاه از زمینه
الگوریتم خوشه بندی تکاملی در سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر مشخصات فردی و ویژگیهای زمانی
مروری بر سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر زمینه با کاربرد در تجارت الکترونیک و طراحی سیستم پیشنهاد دهنده نوین
دسته بندی پرسمان ها در موتورهای جستجوی بزرگ برای ایجاد سیستم پیشنهاد دهنده اسناد
یک دیدگاه جدید پیشنهاد خبر از طریق مکان کاربر
سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی
سیستم های پیشنهاد دهنده در صنعت گردشگری
استفاده از الگوریتم شنتیک موازی برای تجسیه تانسور در سیستم های پیشنهادهنده
استفاده از خوشه بندی در داده های سه بعدی کاربر- قلم- زمان برای سیستم های پیشنهاد دهنده
مروری بر انواع سیستمهای پیشنهاد دهنده

 

بخش ششم مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

ارائه یک چارچوب برای سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر مکان و زمان در سیستم های تاکسی یاب با استفاده از فیلترسازی ترکیبی
ارائه روشی جهت بهبود صحت سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی با استفاده از استخراج انجمن ها
سیستم پیشنهاد دهنده خبر ترکیبی فازی با محوریت دیدگاه روزنامه نگار
ارائه الگوریتمی برای سیستم های پیشنهاد دهنده با استفاده از الگوریتم های فیلتر سازی همکارانه
حل مشکل شروع سرد سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد بوسیله پارامتر های اعتماد ,عدم اعتماد و زمان
سیستم پیشنهاد دهنده بر مبنای اعتبار با استفاده از دسته بندی اقلام
تاثیر استفاده از داده های محتوا بر عملکرد سیستم های پیشنهاد دهنده در صفحات وب
بهبود کارایی در سیتم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر گراف
بهبود توصیه گرهای اجتماعی در به اشتراک گذاری دانش در جوامع آنلاین
ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده برای انتخاب گوشی موبایل با روش ترکیبی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و ماشین بردار پشتیبان
مروری بر توصیه گرهای اجتماعی در تجارت الکترونیک

 

بخش هفتم مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر حسگرهای موبایل
طراحی سیستم پیشنهاد دهنده محصول: مورد بررسی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی سیستم پیشنهاد گر مبتنی بر شبکه بیزی با بهره گیری از تاثیرات هموفیلی در روابط اجتماعی
یک سیتم پیشنهاد دهنده وب بر اساس ترکیب داده کاوش استفاده وب و جلسه فعال کاربر
تعیین تعداد بهینه ی همسایگان در الگوریتم فیلتر گذاری مشارکتی kNNبتنی بر آیتم جهت فرآیند یادگیری ترجیحات کاربران جدید
تکنیک های موثر یادگیری ترجیحات کاربران جدید در سیستم های پیشنهاد دهنده فیلتر گذاری مشارکتی
بررسی مشکلات Collaborative Filtering مبتنی بر شباهت و ارائه راهکارهایی در این زمینه
پیشنهاد کالا بر اساس تعاملات همسایگان با استفاده از روش مبتنی بر کاربر و استنتاج فازی
ارایه یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر زمان در شبکه های اشتراک فایل توزیع شده

 

بخش آخر مقالات سیستم های پیشنهاد دهنده:

یک سیستم توصیه گر برای مزایده الکترونیکی کالا با استفاده از رویکرد مدل سازی موضوعی
استفاده از کاربران نامشابه به منظور افزایش تنوع پیشنهادها و کاهش مسئله ی شروع سرد
ارائه یک سیستم توصیه گر جهت کاوش در وب با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی فازی
پیشنهاد دهی داروهای ضد دیابت به کمک ترکیبی از آنتولوشی، الگوریتم نزدیکترین همسایه فازی و مدل مبتنی بر گراف نزدیکترین همسایه
بررسی مفاهیم سیستم های توصیه گر و مسایل مربوط به مشکل کاربران جدید
طراحی و پیاده سازی یک اپلیکیشن پیشنهاد دهنده تک کاربره موبایل با استفاده از کاوش الگوهای ترتیبی

 

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *