کتاب علوم داده در پایتون

جدیدترین کتاب ها و منابع آموزشی علوم داده در پایتون

در زیر لیستی از جدیدترین مقالات پژوهشی در زمینه علوم داده در پایتون تهیه شده است:

The Python/C API
Distributing Python Modules
Extending and Embedding Python
Python Frequently Asked Questions
Argparse Tutorial
Porting Extension Modules to Python 3
Functional Programming HOWTO
Porting Python 2 Code to Python 3
The Python Language Reference
Python Tutorial
Hadoop with Python
Regular Expression HOWTO
Socket Programming HOWTO
Sorting HOW TO

سایر منابع علوم داده در پایتون:

Unicode HOWTO
HOWTO Fetch Internet Resources Using urllib2
HOWTO Use Python in the web
internet of Things with python
The Python Library Reference
Thoughtful Machine Learning with Python
Mastering Data Mining with Python – Find patterns hidden in your data
Python Data Analysis
Python Machine Learning
An introduction to Python for scientific computing
Python for Data Analysis
SciPy and NumPy
Text Analytics with Python

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *