مقالات اینترنت اشیا|پایان نامه اینترنت اشیا

پایان نامه و مقالات اینترنت اشیا

اینترنت اشیا یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.اینترنت اشیا یعنی وصل کردن وسیله‌ها به یکدیگر از طریق اینترنت و اجازه دادن به آنها تا با ما و نرم‌افزارها و با دیگر وسایل ارتباط برقرار کنند.در زیر لیستی پایان نامه و مقالات اینترنت اشیا ارائه شده است:

نسل نوین مخازن داده ها در اینترنت چیزها شبکه های اجتماعی و پروژه های بزرگ علمی و سازمانی
بررسی ارتباط رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیاء
بررسی مدیریت داده در فناوری اینترنتی از اشیا
بررسی کلان داده در بستر رایانش ابری
مدیریت هوشمند اشیا در دنیای واقعی به کمک بهبود ذخیره سازی داده ها در شبکه های کامپیوتری
نظارت بر محیط داخلی توسط داده کاوی و کاهش انرژی گره های حسگر با پیش بینی داده ها
دیدگاه,کاربردها و مباحث تحقیقاتی در اینترنت اشیا
بررسی راهکارهای آی پی نسخه ی 6 برای چالش های اینترنتی از اشیا

مقالات اینترنت اشیا بخش دوم:

اینترنت اشیا: کاربردها، سبکها، چالشها و مدیریت اشیای مجازی
مقایسه اینترنت اشیاء و اینترنت همه اشیاء
چالشهای موجود در اینترنت اشیاء و راههای مقابله با آن در رسیدن به یک شهر هوشمند
بررسی اینترنت اشیا
اینترنت اشیاء، برنامه های کاربردی و چالش های توسعه
حال و آینده تحقیق در دنیای اینتزنت اشیاء
اینترنت اشیا و سلامت هوشمند، مزایا و چالشهای پیش رو
اینترنت اشیا (IOT) و کاربرد های آن
کاربردها و چالشهای اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء چیست؟ معرفی و جمع بندی مطالعات انجام شده
اینترنت اشیاء چیست؟ معرفی و جمع بندی مطالعات انجام شده
اینترنت اشیا ( IoT ): کاربردها، فناوریها و چالشهای مورد بحث
بررسی دیدگاه ها ، و چالشها از اینترنت کامپیوتر ها تا اینترنت اشیاء
چشم انداز اینترنت اشیا و عناصر ساختاری آن
“پیاده سازی فناوری اینترنتی از اشیاء با استفاده از نسل جدید پروتکل
اینترنت (تجزیه و تحلیل چالش ها، راه حل ها و فرصتها)”

مقالات اینترنت اشیا بخش سوم:

چالشها و تکنولوژیهای مطرح شده در سیستم مراقبت از سلامتی برپایه اینترنت اشیا
مزایا، تهدیدات و چالش های استفاده از اینترنت اشیا
مروری بر تاثیر اینترنت اشیاء در حوزه بهداشت و درمان
مروری بر چالش های اینترنت اشیاء
چالش ها وتهدیدهای اینترنت اشیاء
بررسی فناوری ,ساختار,کاربردها و چالش ها ی اینترنت اشیا
مطالعه پیرامون پیاده سازی اینترنت اشیا در صنعت و بررسی کاربردهای آن
بررسی فناوری ,ساختار,کاربردها و چالش ها ی اینترنت اشیا و نگاهی به آینده ی آن
بررسی تهدیدات و چالش های امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء و ارائه یک مدل
بررسی چالش های اینترنت اشیا
چالش های مطرح در طراحی مدلهای کسب و کار اینترنت اشیا
اینترنت اشیا:فرصت ها و چالش ها
بررسی و تحلیل استانذاردهای موجود در حوزه ی اینترنت اشیاء
اینترنت اشیا و چگونگی تاثیر آن بر جوامع
بررسی چالش ها ,طبقه بندی و مقایسه سیستم عامل هایی برای اینترنت اشیا
اینترنت اشیاء

مقالات اینترنت اشیا بخش چهارم:

بررسی نیازمندی های اشیاء مجازی به منظور ارائه یک راهکار بهینه در مدیریت آنها
مقایسه وب اشیا و اینترنت اشیا
راه حل برای اینترنت اشیاء
بررسی خدمات مبتنی بر مکان و چالشهای موجود و ارائه یک متد با نگاه به آینده شبکه اینترنت
مروری بر چالشهای اینترنت اشیاء بزرگترین ابزار شهر هوشمند
فرصتها و چالشها در اینترنت همه چیز
مشکل تخصیص کار در اینترنت اشیا و داشتن رویکردی به هدف مشترک
کاهش مصرف انرژی در شبکه تمام متصل اینترنت اشیا سبز از طریق الگوریتم زنبور عسل
بهبود تأخیر مسیریابی مبتنی بر انرژی برای کاربردهای اینترنت اشیاء
تحلیل یک مدل انرژی کارا از نظر مصرف انرژی به وسیله الگوریتم SACدر اینترنت اشیاء
بررسی ارتباط رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیاء
بررسی چالش های اینترنت اشیا و یکپارچه سازی آن با رایانش ابری به منظور تسریع توسعه کاربردی هوشمند سازی
بررسی محرک های یکپارچگی اینترنت اشیاء و رایانش ابری در ابر اینترنت اشیاء

مقالات اینترنت اشیا بخش پنجم:

تبیین ضرورت یکپارچگی خدمات ابری و اینترنت اشیا با رویکرد تضمین کیفیت سرویس
اینترنت اشیاء: راه حلی جدید در هوشمند سازی جهان پیرامون
چالش های امنیتی رایانش ابری در فناوری اینترنتی از اشیاء
بهره مندی از مزایای رایانش ابری در فناوری های اینترنت محور
طراحی سیستم محاسبات ابری هوشمند
ادغام رایانش ابری و اینترنت اشیا و بررسی چالش های آن
مدیریت دارایی های سازمان با استفاده از فناوری اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش ابری
رایانش در بستر شهرها با رویکرد شهر هوشمند (ارائه ی مدلی برای شهر هوشمند در ایران)
(IOT) تجزیه و تحلیل نگرانی های امنیتی در اینترنت اشیا
امنیت و چالش ها ی پیش روی فناوری اینترنت اشیاء
بررسی چالش ها و روش بهبود امنیت در اینترنت اشیا
کنترل و امنیت در خانه هوشمند با به کارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء
مروری بر چالش های امنیتی و حریم خصوصی در IOT
بررسی حفره های امنیتی موجود در فناوری های ارتباطی مورد استفاده در اینترنت اشیاء

 

مقالات اینترنت اشیا بخش ششم:

مروری جامع بر نیازمندی های امنیتی و حریم خصوصی اینترنت اشیا بر پایه فناوری ها ,پروتکل ها و معماری ها
یک مدل جدید اعتماد آگاه از زمیىنه مبتنی بر سنجش براساس سرویس در اینترنت اشیا
چالش های امنیتی رایانش ابری در فناوری اینترنتی از اشیاء
ارتقاء امنیت در خانه های هوشمند با استفاده از فناوری اینترنتی از اشیاء
پارادایم امنیت در پلت فرم اینترنت اشیا
دغدغه های امنیت و محرمانگی دراینترنت اشیاء
بررسی وتامین امنیت به همراه سیاست های تحرک دراینترنت اشیا
بررسی و تحلیل چالشهای امنیتی و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء
مروری بر روشهای ارزیابی اعتماد در اینترنت اشیاء
تحلیل و بهبود امنیت برای کنترل دستیابی و اعتبارسنجی در اینترنت اشیاء
راهکار مناسب جهت دفاع در برابر حمله ارسال انتخابی در محیط اینترنت اشیاء برای شبکه های حسگر پزشکی
تامین امنیت دراینترنت اشیابا ارایه روشی استاندارد در مورد فایروال وسیاستهای تحرک
امنیت در شبکه های اینترنت اشیاء

 

مقالات اینترنت اشیا بخش هفتم:

بررسی پروتکل های امنیتی موجود در اینترنت اشیا
بررسی امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء
دسته بندی مباحث امنیتی در فناوری های اینترنت محور
تیپ معماری نمونه امن با کیفیت آگاه برای اینترنت اشیاء
ارائه سرویس RFID سیار به عنوان تلفن همراه در اینترنت اشیا
نقش اینترنت اشیا( IOT ) در ساخت یک شهر هوشمند مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش مصرف انرژی
“مدل های کسب وکار مبتنی بر اینترنت اشیا
مطالعه موردی: بررسی مدلهای اجرایی در کسب وکارهای گروه Megabyte”
بررسی تاثیر استفاده از اینترنت اشیاء بر کیفیت آموزش و یادگیری
بهبود کسب وکار به کمک یکپارچگی مدلهای اینترنتی از اشیا و هوش تجاری
فرصت های پیاده سازی آموزش الکترونیک با بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء
کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در توسعه مدیریت لجتسیک
چهارچوبی برای بررسی برنامه های اینترنت اشیاء در مدل های کسب و کار
مدل سیستم مراقبت از سلامتی در مواقع اضطراری، بر پایه اینترنت اشیا
جامعه هوشمند کاربردی از اینترنت اشیا

مقالات اینترنت اشیا بخش هشتم:

بررسی چالش ها و ریسک های بکارگیری رایانش ابری در زنجیره تامین
طراحی و پیاده سازی یک ربات آموزشی به همراه محیط برنامه نویسی گرافیکی و ارتباط WiFi
کاربرد فناوری اینترنت اشیاء در شهر هوشمند و چالشهای آن
آموزش الکترونیک در محیطهای هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء
بررسی اثرات اقتصادی اینترنت اشیاء
“راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیاء جهت پاسخگویی به چالشهای جهانی سازی
تجارت الکترونیک”
کاربرد فناوری اینترنتی از اشیا در هوشمندسازی مدارس معلولین
بررسی کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در سیستم هشدار ایمنی زودهنگام
سرویس خودراه انداز مبتنی بر پروتکل کاربردی CoAP در اینترنت اشیاء
معرفی شبکه مخابراتی پشتیبانی بحران با استفاده از ارتباطات نوری فضای آزاد
تأثیر اینترنت اشیای اجتماعی بر هوشمند کردن بازاریابی های اینترنتی
مدلهای کسب و کار اینترنت اشیاء
معماری نوین برای سیستم RFID سیار در اینترنت اشیا
مطالعه پیرامون پیاده سازی اینترنت اشیا در صنعت و بررسی کاربرد های آن
بهبود مدیریت هوشمند داده های رادیو شناسه در اینترنت اشیا

مقالات اینترنت اشیا بخش نهم:

بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری دورود )
ویژگی های فناوری اینترنت اشیاء و کاربرد آن در تجارت
بازاریابی تعاملی هوشمند با رویکرد اینترنت اشیاء
هماهنگ سازی جریان مواد در زنجیره ی تامین با استفاده از فناوری FRID
آینده کاربرد اینترنت اشیا درمدیریت سیستم حمل و نقل هوشمند
سلامت الکترونیک و درمان شناختی رفتاری افسردگی اساسی مبتنی بر اینترنت اشیاء
بررسی جایگاه اینترنت اشیاء در هوشمندی محیطی
تحلیل و بررسی مدلهای کسب وکار اینترنت اشیاء
چشم انداز پیاده سازی بسترهای آزمایشی شهر هوشمند
نقش اینترنت اشیاء در هوشمندسازی شهرهای مهم دنیا و تهران
اینترنت اشیاء برای هوشمند سازی شهر، معماری پیشنهادی و مطالعه موردی

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *