مقالات داده کاوی|پایان نامه داده کاوی

پایان نامه و مقالات داده کاوی

داده کاوی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات داده کاوی ارائه شده است:

FTiS: مدلی جدید برای کشف نیازهای مشتریان بر اساس تئوری RFM و تکنیک های داده کاوی
ارزیابی رفتار مشتریان جهت اتخاذ استراتژی تعامل با مشتریان کلیدی مطالعه موردی : رستوران هتل لاله یزد
ارائه روشی جهت اعتباط سنجی مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
تحلیل رضایتمندی شهروندان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی موردکاوی: شهرداری تهران
انتخاب بهترین روش نظر سنجی از مشتریان لوازم خانگی با استفاده از رویکرد داده کاوی
طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی :مطالعه موردی
شناسایی رفتار مشتریان با استفاده از ترکیب قوانین انجمنی

مقالات داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی و طبقه بندی تکنیک های داده کاوی برای استخراج دانش مشتری در سیستم های کسب و کار مبتنی بر وب
کاربرد تکنیک های داده کاوی در مدیریت ریزش مشتری
بررسی و تحلیل تراکنش های فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان الکترونیک طب سنتی با استفاده از الگوریتم داده کاوی به منظور بهبود مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی:عسل درمانی)
ارائه مدلی جهت شناسایی مشتریان ترجیحی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
شناسایی حملات تزریق SQL با استفاده از یک روش امتیاز دهی
روشی مبتنی بر داده کاوی برای همبسته سازی هشدارهای تشخیص نفوذ
روشی جدید برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات در مکعب های داده
بررسی اعتماد کاربران در بانکداری اینترنتی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی : موسسه ثامن)
بررسی و مقایسه و تحلیل تکنیک های داده کاوی در تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری
تشخیص نفوذ با استفاده از خوشه بندی با رویکرد داده کاوی

مقالات داده کاوی در امنیت اطلاعات

بر آورد فاصله ویژگی های سیگنالی الگوهای امضای حقیقی و جعلی با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوریتم DTW
طبقه بندی الگوهای امضای حقیقی و جعلی مبتنی بر نواحی با قابلیت تمایز بالا
تحلیل و مقایسه روش های دسته بندی و کشف قواعد وابستگی به منظور کشف نفوذ
تحلیل پویای ناهنجاری در سیاست امنیتی فایروال با کمک داده کاوی روی رویداد نامه
ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در سرویس های وب از طریق XMLکاوی
تعین شاخص مناسب جهت تایید رمز عبور با استفاده از داده کاوی در سازمانهای ایرانی (مطالعه موردی موسسه آموزش عالی فناوری اطلاعات تعالی قم)
روش های ترکیبی تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی
بررسی ویژگی های فردی موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی

مقالات داده کاوی در سیستم های پیشنهاد دهنده

ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر تکینک ترکیبی داده کاوی با بهبود الگوریتم K نزدیک ترین همسایه جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان
بررسی ویژگی های فردی موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
شخصی سازی سیستم های آموزش الکترونیک و کتابخانه های الکترونیکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تکنیک تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن در تحلیل عملکرد (مورد کاوی: گروه های آموزشی دانشگاه)
مروری بر روش های داده کاوی آموزشی
کاربرد داده کاوی در هدفمند کردن رشته دانشگاهی و بهبود کیفیت برنامه ریزی آموزشی
تحلیل عوامل موثر بر نمرات دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر با استفاده از داده کاوی
تحلیل رفتار آموزشی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
پیش بینی هدایت تحصیلی دانش آموزان با رویکردهای داده کاوی
ارائه و ارزیابی مدلی کارآمد جهت بهبود تعیین رشته دانش آموزان مقطع متوسطه با استفاده از روش های رده بندی داده کاوی

 

مقالات داده کاوی در آموزش الکترونیک

پیش بینی وضعیت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم های نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان
استخراج عوامل موثر در پیش بینی معدل ترمی دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از ابزار داده کاوی
تکنیک داده کاوی آموزشی و کاربرد آن جهت پیش بینی نرخ ناماندگاری دانشجویان
کاربرد شبکه های عصبی در فرآیند داده کاوی به منظور پیشگویی در سرطان سینه
مقایسه و ارزیابی چهار الگوریتم شناخته شده داده کاوی در افزایش دقت تشخیص بیماری های قلبی
داده کاوی پزشکی : کشف الگو برای افراد دیابتی با استفاده از متغیرهای پراهمیت در دیابت
داده کاوی مجموعه داده های شجره نامه ای در تعیین برخی فاکتورهای طول عمر جمعیت انسانی
تحلیل عملکرد الگوریتم های داده کاوی جهت ترفیع پیش بینی و تشخیص بیماری قلبی
بررسی تکنیک های کلاسه بندی ترکیبی در داده کاوی پزشکی
داده کاوی پزشکی :راهکاری جهت کشف روابط بین عوامل خطرزای قلبی
داده کاوی در پزشکی
مقایسه روش های مبتنی بر داده کاوی در تشخیص بیماری چربی خون

 

مقالات داده کاوی در پزشکی

دسته بندی سرطان با به کار بردن داده بیان ژن
رویکردی مفید در استخراج قوانین با استفاده از شبکه ی عصبی آموزش دیده،خوشه بندی کاهشی و سیستم ایمنی مصنوعی در تشخیص سرطان
شناسایی الگوی تاثیر گاز خردل بر روی جانبازان شیمیایی با استفاده از تکنیک داده کاوی
کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری سل
رویکرد ترکیبی برای کاهش ابعاد ویژگی های مجموعه های دادهای با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک – در تشخیص پزشکی
طبقه بندی استرس روانی با استفاده از ویژگی های خطی و غیر خطی استخراجی از سیگنال مغزی
پیش بینی و تشخیص بیماری های قلبی عروقی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
استخراج قواعد انجمنی جهت تصمیم گیری در بیماری های قلبی بر اساس الگوریتم Apriori
طراحی سیستمی برای تشخیص بیماری آنمی فقر آهن با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
تشخیص بیماری آنمی فقر آهن با استفاده از تکنیک های داده کاوی

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

مقایسه روش های مبتنی بر داده کاوی در تشخیص نوع سرطان سینه
داده کاوی بر روی پایگاه داده زیستی
معرفی و ارزیابی میزان دقت تکنیک های داده کاوی برای کمک به پیش بینی بیماری های قلبی
مروری بر روش های دسته بندی برای تشخیص سرطان سینه در زنان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
تکنیک های داده کاوی به کار بسته شده برای پیش بینی و تشخیص سرطان سینه
تعیین نشتانگرهای زیستی موثر در بیماری آلزایمر و پیش بینی آن
پیش بینی ورشکستگی شرکت ها طبق مدل آلتمن با استفاده از داده کاوی
پیش بینی قیمت مناسب نفت با استفاده از مدل های داده کاوی ClusterSVM
مدیریت سیستم های عرضه تقاضا با خوشه بندی جریانی
پیش بینی فصل مورد علاقه افراد با استفاده از شبکه های عصبی
افزایش دقت در پیش بینی بیمار های قلبی با استفاده از روش ترکیبی درخت تصمیم گیری و الگوریتم Kmeans
پیش بینی موفقیت درمان افراد معتاد به مواد مخدر با داده کاوی

 

مقالات داده کاوی در پیش بینی

پیش بینی وضعیت مشروطی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مورد کاوی: دانشگاه قم)
پیش بینی زمان سفر خودروها در مسیرهای برون شهری با استفاده از داده کاوی در سیستم اطلاعات مکانی
پیش بینی تقاضا در سیستم تامین آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
استفاده از داده کاوی در پیش بینی و دسته بندی وضعیت ترافیک
تحلیل شبکه عصبی مبتنی بر موجک آموزش یافته با الگوریتم PSOبرای پیش بینی بلا درنگ خطاها در گیرنده های تک فرکانسه GPS
کاربرد داده کاوی در پیش بینی عیب سطحی فولاد
روشهای مبتنی بر گراف در کاوش الگو های ترتیبی دارای فاصله زمانی
کاربرد روش های داده کاوی در پیش بینی مقدار مس در معادن
ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
کاربرد تحلیل پیش بینی کننده با استفاده از سری های زمانی در صنعت فروش و برنامه ریزی تقاضا

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

بررسی عوامل موثربر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک های پیشرفته داده کاوی
ارائه یک مدل پیشگویی مرگ یا درمان بیماران ترومایی بیمارستان پور سینای رشت با استفاده از تکنیک های داده کاوی
پیش بینی و تحلیل توان مصرفی سیستم عامل ها
کاربرد تکنیک های داده کاوی در پیش بینی زمان مساعد زمان برداشت محصول زراعی
شناسایی شاخص های بقا و پیش بینی طول مدت اقامت بیماران کلیوی عفونی بستری در ICU
رویکردی نوین جهت تکمیل داده های ناقص با استفاده از خوشه بندی غنی شده با الگوریتم ژنتیک
ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی و ارزیابی عملکرد آن
رویکرد فازی به حفظ حریم خصوصی در خوشه بندی با الگوریتم امید ریاضی بیشینه سازی
تحلیل خوشه بندی داده های تاخیرات قطارهای مسافری شرکت رجاء
یک روش ترکیبی مبتنی بر شبکه ایمنی مصنوعی و اتوماتای یادگیر برای خوشه بندی داده ها

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

ایجاد قواعد تصمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس خوشه بندی
مفایسه روش های کریجینگ و آلگوریتم خوشه بندی در صحت گروه بندی خاک های شالیزاری برای عنصر روی و اسیدیته خاک
کشف الگوهای تواتر موجود در نرخ تصادفات و تلفات در ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی
ارائه متد ترکیبی جدید به منظور خوشه بندی به روش    K-Means   تقسیم و غلبه
فیلتر نمودن هرزنامه در سیستمهای مبتنی بر نمونه با استفاده از نگرش خوشه بندی
یک روش ترکیبی برای خوشه بندی داده ها (کلونی مورچه ها +اتوماتای یادگیر سلولی)
ارائه یک مدل خوشه بندی جمعی وزن دار  با حفظ اختصاصی بودن داده ها و قابلیت برخورد با نویز
ارائه مدلی در نگهداری و تعمیرات قطار با استفاده از تلفیق روش تصمیم گیری AHP وداده کاوی
ارائه یک روش مبتنی برخوشه بندی برای بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم

 مقالات داده کاوی خوشه بندی:

خوشه بندی اسناد XML به روش فازی بر اساس ساختار و روابط بلوک ها
ارائه مدلی جهت بهبود الگوریتم خوشه بندی K-Meansبر پایه الگوریتم های ژنتیک
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی خودکار داده های مختلط عددی و دسته ای
ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه
مروری بر الگوریتم های خوشه بندی فازی
الگوریتم مبتنی بر خوشه بندی سلسله مراتبی برای رنگ آمیزی گراف ها
یک راهکار جدید برای خوشه بندی بر اساس الگوریتم جستجوی فاخته بهبود یافته
خوشه بندی داده های بیان ژنی به یک روش فازی
ارائه یک الگوریتم ترکیبی جهت خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی
بهبودیافته الگوریتم خوشه بندیk-means بر پایه الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه

 

رویکرد جدید خوشه بندی داده ها بر اساس الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر خوشه قبائل بهبود یافته
کاربرد داده کاوی بر روی داده های آموزش عالی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهر رشت با استفاده از تکتیک های طبقه بندی و خوشه بندی
مروری بر مفهوم داده کاوی و کاربرد آن در حوزه های مختلف
خوشه بندی داده ها به روش الگوریتم فاخته
چارچوب قرایند کاوی برای تشخیص تقلب و و سوءاستفاده از بهداشت و درمان
بررسی کشف جرائم شبکه های اجتماعی با استفاده از داده کاوی
کشف رفتارهای مشکوک در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از داده کاوی
بررسی عوامل ایجاد خسارت در بیمه بدنه اتومبیل ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم
پیش بینی مبلغ خسارت برای بیمه نامه های شخص ثالث خودروبا استفاده از الگوریتم های داده کاوی

 

مقالات داده کاوی طبقه بندی:

استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی(مطالعه موردی مراجعین مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی )
یادگیری ماشینی درخت طبقه بندی در داده کاوی بصورت بلادرنگ (ISCEE2010)
بررسی و استخراج الگوهای موجود در برچسب های تصاویر (مورد مطالعه: سایت فلیکر)
بخش بندی هدفمند مشتریان خودروهای سواری با استفاده از داده کاوی( مورد کاوی شرکت ایران خودرو)
بخش بندی مشتریان با استفاده از هرم ارزش مشتری به کمک تکنیک های داده کاوی
طبقه بندی موجودی قطعات یدکی لکوموتیو GM با استفاده ازروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و داده کاوی
استفاده از مجمعی از یابنده ها برای طبقه بندی اسناد(یک رویکرد مبتنی بر ایمنی مصنوعی )
مقایسه الگوریتم های کلاس بندی در تشخیص دیابت و نارسایی قلبی
مروری بر کلاسه بندی و الگوریتم های آن

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

مقایسه روش های Bagging و Boosting برای دسته بندی داده ها
مقایسه روشهای پرسپترون چند لایه, تابع اساسی شعاعی و بهینه سازی کمینه ترتیبی برای دسته بندی داده ها
مقایسه روش های نزدیک ترین همسایه مجاور ,svm,c4.5 و نیو -بیز برای دسته بندی داده ها
بررسی تقسیم تصادفی فضای خصیصه ها و تقسیم کلاس – محور داده ها بین رده بندی پایه برای حداکثر کردن تنوع در مجمع رده بند ها و رائه یک روش برای بهبود کارایی
توسعه الگوریتم دسته بندی شبکه عصبی Fuzzy ARTMAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تاثیر پذیری قیمت محصولات فولادی از متغیرهای برون زا به روش داده کاوی (مورد مطالعه محصولات ذوب آهن اصفهان)
کاربرد روش های داده کاوی در تجزیه و تحلیل داده های جمعیت (مطالعه موردی رابطه مهاجرت با تحصیلات و اشتغال در ایران)
استفاده از داده کاوی در پیشگویی خواص مکانیکی تولیدات واحد گالوانیزه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
شناسایی الگوهای مصرفی کاربران در مراکز خدمات اینترنتی با استفاده از داده کاوی
داده کاوی و بخش بندی گردشگران خارجی در ایران با استفاده از SOM و K-means

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

ارائه مدل تلفیقی داده کاوی و QFD به منظور بهینه سازی طراحی محصول
داده کاوی رفتارهای مهم آب و هوایی در منطقه تهران
ارائه مدل جدیدی برای طرح ریزی و برنامه ریزی مدیریت دانش
داده کاوی رفتارهای مهم آب و هوایی در منطقه تهران
کاربردی از مهندسی دانش جهت کاهش مطالبات بانکی به کمک یادآوری
داده کاوی دادگان هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی با استفاده از قوانین انجمنی
کاربرد داده کاوی در ارزیابی مشتریان بانکی
داده کاوی در سیستم بانکداری
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از روش های داده کاوی
جداسازی و رتبه بندی مشتریان خوش حساب بانک رفاه با رویکرد داده کاوی

رتبه بندی الگوریتم های طبقه بندی اعتبار سنجی متقاضیان وامهای بانکی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
استخراج و رتبه بندی الگوهای تحلیل ریسک مشتریان وامهای بانکی با استفاده از رویکرد تلفیقی داده کاوی و مدل تحلیل پوششی داده ها
ارائه سیستم خبره مدیریت ریسک در بانکداری
دومین کنفرانس توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات
تلفیق تحقیق در عملیات و داده کاوی
مقابله با خرابی در شبکه ها با استفاده از داده کاوی زمانی
طراحی و استقرار سیستم بازرسی نشسته با استفاده از تکنولوژی داده کاوی و اکتشاف معرفت در بانک ملت
مانیتورینگ و تشخیص خطا در فرآیند شیمیایی پالایشگاه گاز با استفاده از تکنیک داده کاوی
طبقه بندی و ارزیابی رفتار کاربران حمل و نقل عمومی مبتنی بر تحلیل داده های کارت های هوشمند مطالعه موردیک یک سازمان اتوبوسرانی مجهز به سیستم گردآوری خودکار کرایه

 

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

بررسی علی و معلولی تاخیرات قطارهای مسافری با نگرش به علم داده کاوی
الگوریتم های خوشه بندی جریان متن و جریان داده
خوشه بندی سلولی جریان داده با تعداد ابعاد
ارایه تکنیک الگوهای پدیداری تطبیقی برای جریان داده A new Technique for Recognition of the Data Stream
روشی برای شناسایی تست همبستگی خطی در داده کاوی
کشف همبستگی خطی در پایگاه داده با استفاده از تکنیک های داده کاوی
روشی ابتکاری برای تسریع بخشیدن به فرایند کشف همبستگی خطی
بهینه سازی مدیریت المان های شهری با ارائه الگوریتمی جهت کشف قواعد وابستگی فضایی
الگوریتم SIF-IDF اصلاح شده جهت پنهان سازی مجموعه های عناصر تکرار شونده حساس
ارائه یک مدل مستمر جهت شناسایی قوانین وابستگی از داده های کمی وزن دار
شخصی سازی وب با استفاده از قوانین انجمنی توسعه یافته

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

MAKER: الگوریتمی جدید در زمینه قوانین انجمنی
مدل کردن توان مصرفی برنامه ها با استفاده از الگوریتم M5P
تاثیر مکانیزه نمودن داده ها در تصمیم گیری های راهبردی سازمانها و نهادها
ارایه و بررسی روشی موثر جهت انتخاب صفات خاصه مناسب در ساخت درخت تصمیم
ارائه ی یک شیوه ابتکاری انتخاب نمونه به منظور کاهش داده های حجیم در داده کاوی
کاربرد الگوریتم کلونی مورچه ها در الگوریتم های داده کاوی
داده کاوی توزیع شده در شبکه ها
تحلیل تاثیر جمرهای مادون قرمز بر روی سیگنال های حلقه ردیابی سرجستجوگر
دسته بندی و ارزیابی الگوریتم های کاوش زیر گراف های تکراری
ارائه یک الگوریتم مقاوم در برابر چرخش جهت کلاسه بندی تصویر بافتی
یک الگوریتم دسته ی ماهی های مصنوعی بهبودیافته با پارامترهای تطبیقی

مقالات داده کاوی سایر کاربردها

تحلیل الگوی انتخاب های مقصد گردشگر در سفر با کمک داده کاوی مورد مطالعه شهر مشهد
الگوریتم های مؤثر برای استخراج الگوهای پرتکرار از دادههای غیرقطعی
بررسی روش Mutual Information در فرآیند انتخاب مشخصه
معرفی تکنیک های داده کاوی پرکاربرد مورد استفاده در علوم مرتبط با زمین
موازی سازی نگاشت فضای چندبعدی در داده کاوی نمایشی
10 الگوریتم برتر از برترین های داده کاوی
داده کاوی و کاربردهای آن در آمار ( با اشاره به کاربرد تحلیل عاملی)
نرم افزار داده کاوی weka
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
استفاده از نقشه های خود سازمان (SOM) به منظور اولویت بندی تجهیزات شبکه توزیع، جهت انجام برنامه تعمیرات و نگه داری پیشگیرانه

 

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *