مقالات رایانش ابری|پایان نامه رایانش ابری

پایان نامه و مقالات رایانش ابری

رایانش ابری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.رایانش ابری (Cloud Computing) مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به‌کارگیری شبکه ارائه می‌کند.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات رایانش ابری ارائه شده است:

نیاز به خلاقیت برای حفظ امنیت اطلاعاتی در ورود به فضای رایانش ابری
طبقه بندی مشکلات امنیتی رایانش ابری و راهکارهای کاهش آنها
مطالعه و بررسی زیرساختی امنیت در رایانش ابری از طریق روش های تجمیع مجازی سازی
ارائه رویکردهای نوین برای مقابله با چالش های امنیتی رایانش ابری
ارائه یک روش جدید و امن برای گوشی های هوشمند در ابر

مقالات رایانش ابری با کاربرد امنیت

مروری بر چالشها و راهکارها در امنیت رایانش ابری
بررسی چالش های امنیتی مطرح شده در محیط رایانش ابری
امنیت در بانکداری ابری: مفاهیم ، چالش ها و راهکارها
بررسی و ارزیابی تهدیدات امنیتی در رایانش ابری
مروری بر کاربردهای مدل مخفی مارکوف در رایانش ابری
مروری بر تهدیدات رایانش ابری و ارائه راهکار
معرفی معماری ACPS برای افزایش امنیت ابر با حفظ جامعیت ماشین های مجازی و مولفه های زیر ساخت ابر
بررسی چالش ها و انواع حملات دررایانش ابری
بررسی امنیت و چالش های رایانش ابری
ارائه راهکاری برای افزایش قابلیت اطمینان در رایانش ابری

 

مقالات رایانش ابری با کاربرد امنیت

پیاده سازی موازی رمزنگاری هرمومرفیک somewhat با استفاده از تکنیک موازی سازی openMp جهت بالا بردن امنیت در رایانش ابری
بررسی و تحلیل چالشهای امنیت در رایانش ابری و ارائه راهکار:
روشی نوین برای برقراری امنیت دادهها در رایانش ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم فاخته و بهینه سازی ازدحام ذرات
مجازی سازی راهکاری جهت افزایش امنیت در رایانش ابری
امنیت موبایل در رایانش ابری
افزایش امنیت رایانش ابری همراه با امنیت ذخیره سازی دادهها با استفاده از AES
ارزیابی الگوریتمهای رمز نگاری متقارن و نامتقارن در محاسبات ابری
الگوریتم جدیدی برای مدیریت کلید در محیط ابری
تأمین امنیت ابر سلامت براساس رمزنگاری گروهی شامیر
بررسی الگوریتم های رمزنگاری به منظور تضمین امنیت در محاسبات ابری

روشی برای محاسبه امنیت داده ها درمراکز ذخیره سازی رایانش ابری
امنیت داده برونسپاری شده در محیط ابری
ارائه راهکاری برای افزایش قابلیت اطمینان در رایانش ابری
افزایش مدیریت اعتماد در محیط ابری
امنیت پردازش ابری چالش ها و راه حل ها
ارائه یک روش جستجوی چند کلیدواژه ای امتیازبندی شده بر روی داده های رمزنگاری شده با نگرانی های محرمانگی در ابر
بررسی و مقایسه چارچوب ها و مدل های ارزیابی اعتماد در حوزه محاسبات ابری
تخصیص منابع در محیط ابری با استفاده از قابلیت های اتوماتای یادگیر
ارزیابی رویکردهای مقیاس پذیری در محیط رایانش ابری
رویکرد مبتنی بر هزینه برای مقیاس بندی اتوماتیک منابع در محیط رایانش ابری

مقالات رایانش ابری با کاربرد مدیریت منابع

بهبود مدیریت منابع در محیط رایانش ابری با استفاده از فاکتوری های مهاجرت
بکارگیری فاکتورهای مهاجرت جهت بهبود مدیریت منابع در محیط رایانش ابری
بررسی روش های مدیریت منابع در رایانش ابری و چالش های آن ها
ارائه ی روشی برای تخصیص منابع در رایانش ابری مبتنی بر حراج ترکیبی دوطرفه
مروری بر تکنیک های مدیریت منابع در رایانش ابری
بررسی پارامترهای ارزیابی موثر در طراحی روش های مدیریت منابع در رایانش ابری
ارائه یک روش تخصیص منابع در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TLBO با در نظر گرفتن هزینه و تعادل بار
ارائه روشی بهینه جهت تامین منابع در مراکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
بررسی تامین منابع در مراکز داده رایانش ابری
یک روش جدید تخصیص کارآمد منابع به مؤلفه های شبکه مجازی در زیرساخت ابر

مقالات رایانش ابری با کاربرد مدیریت منابع

مقیاس دهی خودکار منابع پردازشی ماشین های مجازی با استفاده از خوشه بندی الگوهای درخواست سرویس ها در رایانش ابری
مدیریت منابع در محیط رایانش ابری : مروری بر روشهای انرژی آگاه
مدیریت منابع پویا در رایانش ابری بر اساس الگوریتم اکتشافی سرد و گرم کردن فلزات
مدیریت منابع در رایانش ابری بر اساس روش مبتنی بر عامل والگوریتم فاخته
ارزیابی رویکردهای کنترل دسترسی در اتحادیه ابر
ارائه یک راهکار جدید در قیمت گذاری منابع در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتمpso
مدیریت مهاجرت ماشین های مجازی در محاسبات ابری
یک روش جدید کشف سرویس معنایی در محاسبات ابری اقتصادی
بررسی و مقایسه:الگوریتم های زمانبندی کار در پردازش ابری
رایانش ابری سیار و بررسی محدودیت های پهنای باند و منابع مصرفی

مقالات رایانش ابری با کاربرد مدیریت منابع

تخصیص بهینه منابع در محاسبات ابری با استفاده اس اتوماتای یادگیر سلولی
مکانیزم های تخصیص منابع مبتنی بر بازار در رایانش ابری
استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) برای چینش ماشین های مجازی در مراکز داده ابری
روش های بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز داده مبتنی بر رایانش ابری
یک روش هیوریستیک برای تکرار داده در مراکز داده ابر
طراحی 5 لایه ای سیستم مدیریت پایگاه های داده ای ابری
معماری پایگاه داده ابری
روش های جمع آوری اطلاعات بیمار با استفاده از رایانش ابری
تاثیرات قرارگیری دیتاسنترها و ماشین های مجازی در نقاط مختلف جهان با شبیه ساز گرافیکی
پایگاه داده در پردازش ابری

 مقالات رایانش ابری با کاربرد تحمل پذیری خطا

بهبود تحمل پذیری خطا در مدیریت منابع بر اساس روش مبتنی بر عامل در رایانش ابری
تکنیک های تحمل پذیری خطا در رایانش ابری بانکداری الکترونیک
مروری بر توازن بار در رایانش ابری، چالش ها و الگوریتم های آن
کاهش توان مصرفی منابع مجازی رایانش ابری از طریق توازون بار
مروری بر تکنیک و الگوریتم های توازن بار و تلفیق سرور در رایانش ابری
توازن بار مبتنی بر قدرت پردازش و بارکاری ماشین های مجازی در رایانش ابری
بررسی انواع روشهای توازن بار در محیط های محاسباتی ابر
توازن بار در مراکز داده ابری بر اساس تکنیک سرد و گرم کردن فلزات
بهبود توازون بار در زیرساخت محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم طبقه بندی و ژنتیک
مروری بر روش های اخیر زمانبندی کار در محیط رایانش ابری
بررسی کاربردها و الگوریتم های زمانبندی جریان کار در رایانش ابری

مقالات رایانش ابری با کاربرد تحمل پذیری خطا

ارائه یک الگوریتم زمان بندی وظایف کارا در محیط های رایانش ابری بر مبنای الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده
ارزیابی پارامتر های موثر زمان پاسخ در رایانش ابری
ارائه الگوریتم زمانبندی فرایندها در رایانش ابری مبتنی برهوش جمعی
زمان بندی و انتساب وظایف جریان کار به کمک نظریه بازی در محیط رایانش ابری
طبقه بندی روش های زمانبندی جریان کاری در رایانش ابری
بررسی زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری
بررسی هوش تجاری در بستر رایانش ابری
ارائه نرم افزارهای متعامل با وب به عنوان یک سرویس در شبکه های دانشگاه
طراحی سیستم یادگیری و آموزش الکترونیکی مبتنی بر مدل های رایانش ابری
چارچوب مبتنی بر معماری رایانش ابری سرویس گرا برای محیط یادگیری الکترونیکی

بررسی موارد قابل استفاده از رایانش ابری برای پیاده سازی پروژه های کلان کشور در حوزه سلامت
استفاده از رایانش ابری در کسب و کارهای کوچک ، فرصت ها و تهدیدها
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت بانکداری پرتابل و همراه با ساختار مبتنی بر فناوری تبلت و رایانش ابری به عنوان پارادایم نوین بانکداری
ابر خصوصی در صنعت بانکداری
سیستم پرداخت های الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری
آینده کاربرد اینترنت اشیاء در مدریت سیستم حمل و نقل هوشمند
ارائه راهکارهای نوین برای استفاده بهینه از منابع سخت افزاری و نرم افزاری جهت آموزش مهندسی
سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک موبایل با استفاده از محاسبات ابری و سیستم عامل اندروید
بررسی ارتباط معماری سرویس گرا در محاسبات ابری
معماری نرم افزار در رایانش ابری

 

مقالات رایانش ابری با کاربرد داده کاوی

داده کاوی در بستر ابر: معرفی معماری بر اساس تکنولوژی RAID جهت جلوگیری حملات بر مبنای داده کاوی بر سریس ابری
طراحی و پیاده سازی اتوماسیون آموزشی تحت وب توسط رایانش ابری
وب کاوی با استفاده از رایانش ابری
ارائه مدلی به منظور ارزیابی پذیرش رایانش ابری در حوزه بهداشت و خدمات درمانی
بررسی ارتباط و مدیریت معماری سرویس گرا در محاسبات ابری
شهر هوشمند و رایانش ابر: بررسی اقدام های وابسته در توسعه شهر هوشمند در بستر ابر
یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری سیار
رویکردی جدید در وب کاوی مبتنی بر رایانش ابری – الگوریتم SPRINt
وب کاوی مبتنی بر رایانش ابری با استفاده از تکنیک MAP /REDUCE
استفاده از محاسبات ابری در مدیریت پروژه
پیاده سازی هوش تجاری در بستر رایانش ابری و تاثیر آن برسازمان معاصر

 

مقالات رایانش ابری سایر کاربردها

کاربرد پردازش ابری در نظام اداری الکترونیکی
ارائه یک مدل ارزیابی کارآیی وب سرور برای محیط رایانش ابری با استفاده از شبکه پتری
بررسی مدل های مختلف استقرار دانش در بستر رایانش ابری و ارائه راه کار مدیریت دانش با بهره گیری از پایگاه داده های No SQL و رایانش ابری
ارزیابی پارامتر های موثر زمان پاسخ در رایانش ابری
ارائه طرح اعتباری برای ارائه خدمات در رایانش
بهبود کارایی رایانش ابری سبز به با تمرکز بر مرکز داده
بررسی روش های محاسبه کارائی در رایانش ابری، با استفاده از تئوری صف
کاهش مصرف انرژی در مراکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم فرا اکتشافی رقابت استعماری و سیاست های انتخاب و مهاجرت ماشین های مجازی
یک الگوریتم چند هدفه برای تخصیص بهینه ماشین های مجازی در رایانش ابری
ارئه یک روش ساختیافته و مرحله به مرحله به منظور مهاجرت نرم افزارهای موجود به محیط های ابری

ارائه رویکردی نوین برای ترکیب وب سرویس ها برای محیط های رایانش ابری
ارائه روش تصمیم گیری برای مهاجرت سرویس ها به ابر بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
بررسی الگوریتم های متمرکز سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری
برون سپاری پایگاه داده بانک ها و سازمان های حساس در بستر رایانش ابری امن
فناوری رایانش ابری موبایل و تاثیر آن در مدیریت دانش مراکز دانش بنیان
مقایسه و ارزیابی Open Nebula و Eucalyptus در زیرساخت رایانش ابری
معرفی و شبیه سازی محیط رایانش ابری با استفاده از cloudsim
فصل آخر کتاب شبیه سازی محاسبات ابری نویسنده رضا پاکیزه

 

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *