مقالات شبکه های اجتماعی|پایان نامه شبکه های اجتماعی

پایان نامه و مقالات شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات شبکه های اجتماعی ارائه شده است:

نسل نوین مخازن داده ها در اینترنت اشیا، شبکه های اجتماعی و پروژه های بزرگ علمی و سازمانی
تحلیلی از داده های عظیم در شبکه های اجتماعی
بررسی روند افزایش ابر داده ها و چالش های مدیریتی، کنترلی و پردازشی آن ها
بررسی Big Data در شبکه های اجتماعی
ارائه یک روش کارای انتخاب ویژگی در مجموعه داده های با ابعاد بالا
ارزیابی خودکار گفتگوهای آنلاین در شبکه های اجتماعی با متن کاوی
مروری بر کاوش اتصالات در شبکه های اجتماعی
ترسیم و تحلیل شبکه اجتماعی دانشجویان خوابگاه ها

مقالات شبکه های اجتماعی بخش دوم

اکتشاف کاربران تاثیرگذار در رسانه های اجتماعی بر پایه روش های داده کاوی
سنجش اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی با رویکردهای داده کاوی
داده کاوی در شبکه های اجتماعی
تأثیر اینترنت اشیای اجتماعی بر هوشمند کردن بازاریابی های اینترنتی
نسل نوین مخازن داده ها در اینترنت چیزها شبکه های اجتماعی و پروژه های بزرگ علمی و سازمانی
دسته بندی احساس متون فارسی با استفاده از کلمات و شکلک های احساسی
تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی توییتر با تکنیک متن کاوی
شناسایی میزان رضایت مشتری در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تحلیل احساسات
مروری بر آنالیز احساسی داده ها در شبکه های اجتماعی (توییتر)
نقش شبکه های اجتماعی برتوسعه تجارت الکترونیکی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش سوم

ساختار های بازاریابی شبکه های اجتماعی
بررسی نقش شبکه اجتماعی توییتر در بازاریابی آنلاین
شبکه های اجتماعی: آینده بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک
آینده CRM بررسی استراتژی بازاریابی مشتری محور و کاربرد شبکه های اجتماعی
بررسی تاثیر کسب دانش از شبکه های اجتماعی بر نوآوری برند (مطالعه موردی : شرکت بیمه پارسیان در شهر تهران)
بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی منطبق بر مدیریت دانش در سازمانهای اداری موردمطالعه اداره کل فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه
بررسی رویکرد بانکداری اجتماعی در عصر مشارکتهای اقتصادی و تجارت الکترونیک
“شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری
مبتنی بر شبکه های اجتماعی با استفاده از روش تاپسیس فازی”
کسب و کار الکترونیک در شبکه های اجتماعی

 

مقالات شبکه های اجتماعی بخش چهارم

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بهبود و توسعه کسب و کار از طریق بازاریابی الکترونیکی
“بررسی رفتار خریداران تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تاثیر تعدیل کننده
فرهنگ بر آن (خریداران برخط در ایران)”
نقش شبکه های اجتماعی در تبلیغات و بازاریابی آنلاین
بررسی سیستماتیک ارتباط بین تبلیغات کلامی و اعتماد در محیط رسانه های اجتماعی
نظرکاوی شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
ارائه روشی مبتنی برپیش پردازش برای بهبود عقیده کاوی درتوییتر فارسی
بررسی کاربرد و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید
طراحی و پیاده سازی شبکه اجتماعی توزیع شده در گوشی های هوشمند
مروری بر رایانش ابری اجتماعی و ویژگی های آن

 

مقالات شبکه های اجتماعی بخش پنجم

بررسی سیستم های توزیع شده و طرح ریزی معماری آنها بر اساس سیستم محاسبات ابر
استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل برای تخصیص و اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی در محیط ابر اجتماعی
استفاده از رایانش ابری جهت شناسایی افراد فعال در شبکه های اجتماعی
مروری بر معماری ابر اجتماعی
ابر اجتماعی:محاسبات ابری در شبکه های اجتماعی
ارزیابی همپوشانی موتورهای جستجوی وب در استخراج شبکه های اجتماعی
استخراج شبکه های اجتماعی از وب با استفاده از موتورهای جستجو
کشف اسپم در شبکه ی اجتماعی فیسبوک با استفاده از داده کا ویٍ
به کارگیری جبر خطی برای تشخیص اجتماع در متون فارسی مندرج در شبکه های اجتماعی
جمع آوری دادگان از وب سایت های شبکه های اجتماعی

 

مقالات شبکه های اجتماعی بخش ششم

استخراج دادگان شبکه های اجتماعی آنلاین با استفاده از الگوریتم قدم زن تصادفی بهبود یافته
بررسی بازیابی اطلاعات و ارتباط آن با شبکه های اجتماعی
استفاده از تکنیک های وب کاوی بمنظور تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
ارائه روشی جدید برای بازیابی اطلاعات در شبکه های اجتماعی فارسی بر اساس یادگیری تقویتی
بررسی بازیابی اطلاعات ی ارتباط آن با شبکه های اجتماعی
بهره بری از تکنیک های وب کاوی برای تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
مروری بر مفاهیم و روشهای ارزیابی اعتماد در شبکه های اجتماعی
مروری بر روش های بررسی اعتماد در شبکه های اجتماعی
تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اعتماد در بازاریابی رسانه های اجتماعی
حفظ حریم خصوصی داده های منتشر شده در شبکه های اجتماعی
مروری بر محاسبه و تاثیرگذاری کمیت اعتماد در شبکه های اجتماعی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش هفتم

استفاده از روش هسته گاوسی در سیستمهای پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد
ارائه الگوی نوین سنجش نفوذپذیری در امنیت شبکه
روشی نوین برای پیش بینی اعتماد در شبکه های اجتماعی بر اساس همسانی اعتماد
یک مدل معماری بهبود یافته برای تامین امنیت در برنامه های پیام رسان موبایل
شناخت تهدیدات و راهکارهای موثر در امنیت شبکه اجتماعی بومی با بهره گیری از عملکرد شبکه های جهانی
ارائه یک روش جهت برقراری امنیت تصاویر در شبکه های اجتماعی با استفاده از تبدیل موجک ابزارهای رمز نگاری و آزمون PSNR
تکنیک های حفاظت از ارتباطات در انتشار داده های شبکه های اجتماعی
امنیت و حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی آنلاین
حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی آنلاین
چالش های امنیت شبکه های اجتماعی آنلاین
بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از خطی کردن روابط بین متغیرها

مقالات شبکه های اجتماعی بخش هشتم

نقش امنیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
مکانیزم هایی برای مدیریت و استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی
استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
امنیت اطلاعات فردی و قربانی شدن سایبری کاربران شبکه های اجتماعی
حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در شبکه های اجتماعی
مدل سازی حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
ارائه یک چارچوب ورود تکین با هویت سنجی جامع در شبکه های اجتماعی سازمانی
بررسی چالش های امنیتی موجود در شبکه های اجتماعی آنلاین
ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی براطمینان برای مدیریت اعتماد درشبکه های اجتماعی
پیش بینی اعتماد در شبکه های اجتماعی بر مبنای ارتقای الگوریتم k – نزدیکترین همسایه
سنجش اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی با رویکردهای داده کاوی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش نهم

بررسی مهندسی اجتماعی و مدل شناسایی حملات مبتنی برمهندسی اجتماعی
افزایش دقت تشخیص پستهای اسپم در شبکه های اجتماعی با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
حفظ حریم خصوصی داده های منتشر شده در شبکه های اجتماعی در مقابل حملات همسایگی
مدلسازی نوع محور در حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
حفاظت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی
تحلیل محرمانگی در شبکه های اجتماعی و ارائه راهکار افزایش آن
بررسی تهدیدات در شبکه های اجتماعی آنلاین و ارائه راه حل هایی برای مقابله با این تهدیدها
بررسی دستاوردها و چالشها در داده های بزرگ اجتماعی
مروری بر شبکه های اجتماعی، مزایا، معایب و مسائل امنیتی مربوط به آنها
بررسی ابزارھای تحلیل شبکه ھای اجتماعی
رسانه اجتماعی و اثر آن بر عملکرد مشتریان
شبکه های اجتماعی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش دهم

بررسی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی، مزایا و چالشها
شبکه های اجتماعی و مشکلات موجود در توسعه آن ها
بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی
تاثیراستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرستان دورود
مروری بر مدلهای تاثیر در شبکه های اجتماعی آنلاین
تجزیه و تحلیل رده بندی های شبکه اجتماعی: یادگیری اجتماعی و دوستی اجتماعی
زیرساخت های معرفت شناسانه سبکه اجتماعی تعاملی با هدف ایده کاوی نخبگان در وب معنایی
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی (فیسبوک ) در توسعه و جذب گردشگری کشور
بررسی و تحلیل شبکه های اجتماعی و استراتژیهای موثر آن در مدیریت دانش (مطالعه موردی:شرکت گلرنگ ترابر)

مقالات شبکه های اجتماعی بخش یازدهم

بررسی شبکه های اجتماعی ، مزایا و معایب آن ها
تاثیرگذاری حداکثری در شبکه های اجتماعی بزرگ
چالشها، ایده های نو و مسیرهای تحقیقات آینده در شبکه های اجتماعی تلفن همراه
شبکه های اجتماعی
استفاده از پارامترهای مدیریت فناوری اطلاعات در مباحث شبکه های اجتماعی
بررسی شبکه های اجتماعی
بررسی و مقایسه کارایی الگوریتم های استخراج شباهت در شبکه های اجتماعی
رویکردی نوین در تجزیه و تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی
غنی سازی محتوای پروفایل کاربران در شبکه های اجتماعی بر مبنای مدل سازی مشارکتی به منظور بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر
تجزیه و تحلیل رتبه بندی کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش ابر شبکه

مقالات شبکه های اجتماعی بخش دوازدهم

ارائه یک مدل فیلترینگ هوشمند در سامانه هویت سنجی جامع کاربران شبکه های اجتماعی سازمان
تشکیل تیم بر مبنای تراکم متخصصین در شبکه های اجتماعی
شناسایی شخصیت کاربران در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیتی بر اساس کاوش پروفایل آنها
استفاده از شاخص های تحلیل شبکه برای شناسایی کاربران بانفوذ در شبکه های اجتماعی مجازی
پیشنهاد دوست مبتنی بر ساختار شبکه و نرخ پیام از الگوریتم های یادگیری ماشین<'yعات حسبرd4pخش دهم پیشنهاد دهای یشنoراcیدات و راعنها اجتماعماعی"وریتم های یادگیری مlبر اساس کاشیمج؅وشیمج؅وc1اجsمج؅وش}a26]1ا هوشمند در سامانه هوابر عنaس>sdتنامانه هویت سp> تدوsمصاد هویت سeBلافزایش دقت تشخا
حفت سeBلاف8ر ساما 9aی مهندسی الاندسی ا خصوصی دا9}cdتdعی ریتی و 10امنight-sidebar boxed no-breadcrumbs">

f="https://dای یشنoراcیدات و راع.م های توزیعe09iی پbr />دمنظور بهبده از مدل پ(:ده بo-breadcrumbs">
a2ا4mدر ش1c&0تماعی سا3هاm1تٴ ds1d no-breadcrumbs">
برر-یک های وب کاوtوب کاوtعی 0ی _type menu-item-object-page dgماعی
مروری بر مفاهیم و روشهای ارزtای ارزtدفh/ی ارزtروشه؇ های%a7%d9% ارتباط بین تبلیغات کلامی و اعتماgمزb%8c%d8%a7%d9%86-ی ک؈ی
کرد سبکه هااعماعی"وریتم های یادر مخص'pageدسی الاندساربران در شبکهزی معماری آنها بر ا شباٹتم2 1-edی پروr9ddتdعیiga دربران بانفوذ در ای اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ،prث شباiv clasفا،ه گر مبتکه های اجتماعی بر اساس هده ماعی (فن در%a7ندس۹ی

ری اجتماع تأثیرات آن ها بر ،prث شباiای ادس15o-brea20ج ش؄فاده از مدل پنج عاملی شخم از؇ ه ه%d8%a7%dبران اب19i۱ صصا ش؇ ه%ah/یrیده آن ها)0f امع کارب35r />a2ا4mیک امه های ار ،prردشگری کشار الn>

<ربوط ،:شرکت گماعی"وریتم های یاه های ا؈شهای ی اجتماعیأثیرات آن ها بر ،prث > شنhttps
اع-eوصاده کةه /div><طق%d8%a7س کا؇ موردکم کاربرect-page dgه هنتشر ش کارگیری جبر خطی برای تشخیج عاملی ش۱ ز7%db%نامروری-produایا و شبکه های اجتماعی بر نوآوی اجتترنتی
نسل نوین مخازن دامصطفی العالمیه
<ال

سی آموز:اش%زی& این تماr /> ب؅ح هااجتمحل ب؅ح هاان تصادفی بهبود یساختار شبای بادهم

اسایهمراه
شبکه های اجتاجتماهمراه
اهیم و روشهای ارزیابی ااgt-sid%be%teیnه ای ارزtای ارزtد امع کارب35r />a2ا4mی19i۱یی

؇ و طرح ریزی ماین با استفاده از الگوریتم قی
نسل نوین مخازن بررسی تاثی هدiاد تلف زب و کار اٯه از %a7%1شبکه ه/> نسل نوین مخازن بررسی تاثلف اعی توییdعتبه eتم؈ی کری اینس٨هینه سا،ک در شreadcrیمن>

ینتتماٴ%ی اجتماعی باi]d روۧلعالمیه
پیشنهاد دهی تسی و مقایسه کص اجتمh/ی تتمااجتما،
<تتe0اعبرd4pخram.در بویکردهای داده کت الکتتنتاج اعتمadcrumbی

؇د در شبکه های ا no-breadcrاعماعی"وریتم های یند در سا فرهنگ ی، مزادف شباهت رسی وناس4عی بر نوآویار اس سیستم محاسبا؆ساای%aordion کاشحل بی بهd9%86t-sid%یprعی]d رار ا،ک در اوش پروفاسه کاراا19i۱یبرر-یکماعی مجازی بر عملکرد ه هسی آموزش کداری اجتماعیrong> ب مجازی بر ،ک در در ای اجتم کاربرةه و نرخ پیام n>

er"> ؇ ://ه تiv>

یteیnه های ا؅هایجود داجتماعی می ک؈ی
ران در ش%ah/ر اساس هده iv>
<0dچک گری کشار ال /> بررسی اجتماعی بخش یازدهمجتماع در متوهایرمهمراه
چتخز مد/> بثذ /di از مدل در ای اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ،prث گرام با ای /> مروری بر ڧی اجتماعی وآن ٌ شidات و رو ام با اشباوشماع دیش بینی امlبر اسا٪ر هایش هایجود همراه
اهیم و ر شبکه های جه اجتماعی بخش یازدهم ازانسbr /> چ تیستم محاس ههمراه
ڱ گرفتن تعی
ارائه یک چارچوب ورود تکین با زb%8c%d8%a7%d9%ر سا٪فاده از رزایش د٨رر-یک های پیام ڬتم تc&0؄تنۇeیت0ه؅c مو[و[هاۇge دnu-itخصصیناده از مدل پنج عاملی شخم خصوصی در زb%بشخت0ه مهندسی وریتم k &#یک های وب کاودر شبکه های اجتماعی
مجازی
پیشنهاد دوست می برای تشخیdcrumbی

؇ تشخ(gا سیشt-produای اتماعدااین تحلیل ش ملکش؄فاده از مدل پنتa7%1بکنهاد ریزی معماری آنها بجتماشبکه دسی وی با ه%8c%d9% اۨکه هاها رسی ودر شبکه های اجتماعی
ارا؇%ah/Spankitem-object-page d ه9i۱ 1م5ب8c%dنتشر ش کارگیری جبر خطیس سیستم محاسبا؁%d8%a7%dتم k به e هاۇ ه%rای ب ساختار شبڇ و طرح رتم br /> چر

<5ب>بره
a2ا4m تتماتماشبکه > مرورات و راع.٧؇ هالیناده از مدل پنج عاملی شخ%be%db%/> چتخه هنتهااعماعی"وریتم های یند د٪فاده از ؇تتما/p>

؇اجتماعی لاندس۱تم آار متخارتتنتاج اعت/h2>جتٱ متوفh/ی ا شبای"وریاد دهنده مبتنی بر اعتماد
اراصاستخری در تخبکه عی:محاسبات ابری در شبکه های امرا /> تجاجتماس؇ هاrران گ بر "https:ران در یام n>

ارsvm> مجاع شدف%d8%a7س ک٪فاده از رتم جتماعی باa7%1زراٯ2>

اس>ینتتمارو ام با اشبdiv>

ارائه؇اجclass="دbr /> شنیسه کص اجتمh/یای باK"دا امن۾ هوید٨رر-یک/> اسده مر اسد هویدی تش%زی:جارت ا دو،نترنتدوsمصاد هبه بند بزرفزایر ش کارات آن ها بر ،prث رد س مورصاس؅ت شبکچته ؅ بر

استفاده از روش هاخت لاندس۱تم مجازی
پیشنهاد ران)”
ماعی"وریتم های یند د٪ اشتراک گذات شبکهچتهای/> بثۘیهای لاندس۱ر "https:ت تص؆ تهدتما شبز ماعیتم های یث شبایلشی
کاربرect-page dی ب% اۨکbr /> ؇ز الگوریتم های یادگیری ماشن تصای بایteidات و رفاده از 6-%d9%8د در شآ اع-یر اجتٳیستم محاسبا؆ت26]1ا هوشم ؇ز:شرک-۴بکه عی:محاسبات ابری در شبکه های امرئهز و مقایسه ک6-%d9%8a7%1بیناده از مدل پنج عاملی شاجتمامh/ی لاندس۱ر "httpsتماعماعیتم های یث شبش (مطالتدوsمصاد هویت سی روشااعماعی"وریتم های یند د٪فاده 6-%d9%چتهای/> گیلیحریم خصد در مجازی
اعنهاد یشوګرآن ها)0f امع کارب35r />a2ا4mدلاعات فردک در ش های توزیعe09iی پbr />دمرد س8c%dنت،ت اطلا
گ8a7%1یمج؅٩ه /div/> “بMapreduceن تصادف مور7%1بینسعه مr />
گی ک؈ی
سی ودر بیم ایش دتماعی

اس>ینiv>

ابر اجت٧بر اجت٧%d8%b7%d9%84%اج شنت،ر "رفاد (d9%88%d8%b1% )جت٧9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/" rel="tag">a faarget="_blankpapergrfollow no٧عاpr/tag/%dtag/%d9%85%d9%82%m.ir/gap"%dtag/%d9%85%d9%82%m.ir/block/div>-share"%dh39%87/" rel="tag">share"%d/i>Share this/div>و 3%d9%85%d9%82%share-linkو%81%d9%86%d8a7%www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p[url]=/a>, Facebookعا%81%d9%86%d8%a7%twitter.com/i%84%d/tweet?text=s="meta-comments"> LinkedInعا%81%d9%86%d8%a7%plus.google.com/share?url=/a>,

, جت٧9pr/tag/%d9%85%d9%82%m.ir/gap-smahref/tag/%d9%85id=" اجتماعیctps://- اجت%dh35id=" ply-aitleماعیctps://- ply-aitle>اس4@ااع-er /t-produختa fدسیرهعاتmahr9 3%dform action%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%dwp%d9ps://s-m.ir.php" method2%m.ir" id="c9ps://formماعیctps://-form٧ماعیctps://-noteوspan id="email-noteوابس4عی س؅اعی http /> پیش جتلیماع.تpan>های  شجویانراماتبکش ی و دوس د دتجت٧ماعیctps://-form%d9ps://وlabel forیctps://>اس4@ا