مقالات شبکه های کامپیوتری|پایان نامه شبکه های کامپیوتری

پایان نامه و مقالات شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات شبکه های کامپیوتری ارائه شده است:

ارتقای امنیتی پروتکل ARAN برای مسیریابی شبکه های بی سیم اقتضایی
ارزیابی کارایی الگوریتم های مسیریابی تحت الگوریتم Q-LEARNING در افزایش توان عملیاتی شبکه های AD HOC
بررسی و شبیه سازی اثر الگوریتم های مسیر یابی در گذر دهی شبکه های موردی mac مبتنی بر 802.11
بهبود عملکرد پروتکل مسیریابی پویا AODV در شبکه های موردی از طریق به کارگیری منطق فازی
ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی شبکه های ad hoc سیار UnicastوBroadcast
ارائه یک الگوریتم جدید جهت محاسبه گراف مسیریابی در شبکه های موردی (ISCEE2010)
تحلیل عمل کرد پروتکل های DSR,AODV,GRP,OLSR در شبکه های Ad hoc به وسیله ی شبیه سازOPNET
استفاده از شایعه پراکنی برای پخش داده در شبکه های موردی

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش دوم:

بهبود الگوریتم تشخیص حمله سیاه چاله بر پروتکل مسیریابی AODV در شبکه های موردی سیار
بررسی تاثیر ارسال احتمالی در نرخ گذردهی الگوریتم Flooding در شبکه های موردی سیار
اثر تغییرات چگالی شبکه در تاخیر و گذر دهی الگوریتم flooding احتمالی و غیر احتمالی در شب که های موردی سیار
Ad Hoc Networks An Anonymous Secure Routing Protocol for Mobile
بهبود الگوریتم مسیریابی AODV با کلاس بندی مسیر از طریق درجه بندی نودها
بهبود کارایی الگوریتم AODV در شبکه های Ad-Hoc در بار ترافیکی سنگین
ارائه یک پروتکل مسیریابی بهینه با استفاده از مسیر فرعی برای شبکه های سیار موردی بابهبود کارایی پروتکل مسیریابی AODV و- AODV -ABL
بررسی مسیر یابی چند پخشی بر پایه MAODV در شبکه های موردی متحرک
بهبود عملکرد پروتکل SCTP در شبکه های موردی با استفاده از الگوریتم ارسال مجدد ثابت
ارسال چند پخشی مطمئن و انرژی کارا در شبکه بی سیم موردی با بکارگیری تعامل لایه ها در شبکه موردی موبایل

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش سوم:

ارزیابی و مقایسه پروتکل های کشف سرویس در لایه شبکه و لایه کاربرد شبکه های موردی سیار
ارزیابی پروتکل های کشف محتوای نظیر به نظیر در شبکه های موردی سیار
ارزیابی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های موبایل سیار موردی
ارائه یک روش جهت قرائت کنتورهای برق خانگی با استفاده ازمفهوم چاهک متحرک درMANET
Secure Dominating Set-Based Routing Protocol in MANET: Using Reputation
A Dynamic Clustering-based Approach for Anomaly Detection in AODV-based MANETs
اندازه گیری و کاهش هزینه انرژی محاسباتی و ارتباطی TCP در MANET ها
بررسی مقایسه ای چند پروتکل مسیریابی در شبکه های سیارموردی ( MANET )
بهبود پارامترهای اساسی پروتکلهای مسیریابی AODV و DSR با ارائه روشی برای مقابله با حمله سیاهچاله در MANET
ارائه یک الگوریتم مسیریابی هوشمندپویا در شبکه های MANET بااستفاده از الگوریتم ژنتیک( GA )
A New Approach for Detecting and Eliminating Cooperative Black hole Nodes in MANET

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش چهارم:

حمله حفره ی خاکستری (Gray hole) و راه های تشخیص و حذف آن در شبکه های تک کاره ی متحرک (MANET)
پیشرفت در عملکرد TCP در شبکه های سیار MANET
مقایسه الگوریتم های مسیریابی درMANET
ارزیابی تاثیر پروتکل RSVP در کاهش زمان کشف مسیر پروتکل مسیریابی AODV
تاثیر پروتکل RSVP در افزایش مسیریابی ترافیک دریافتی پروتکل AODV
چندپخشی در شبکه های خودرویی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای زنبورعسل و ژنتیک
File Transfer in Vehicular Delay Tolerant Networks using Fountain Coding
بهبود پروتکل VITP برای درخواست اطلاعات ایستگاه های کناره جاده در شبکه VANET
حل مدل مسأله مسیریابی وسائط نقلیه در حالت باز دو هدفه در محیط رقابتی
ارائه یک مدل جدید برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت: مطالعه موردی
VANET-based Vehicle Priority Scheduling System at Multi Intersection
بررسی مشخصات چند پروتکل مسیریابی در VANET
VANET Routing Protocols
بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های VANET بر اساس اولویت بسته ها

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش پنجم:

جلوگیری از حمله VANET به DOS و DDOS
ارائه ی یک مدل برای افزایش پایداری در شبکه های VANET
پروتکل های انتقال داده بین موجودیت های کنار جاده در شبکه های VANET
ارزیابی پروتکل های تجمیع داده در VANET و ارائه پروتکل پیشنهادی
ارائه یک حمله جدید تحت عنوان حمله ترکیبی کلیک در شبکه های VANET
به کارگیری منطق فازی در تصمیم گیری انتخاب مسیردر پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه های بین خودرویی در سناریوی شهری
الگوریتم مسیریابی حساس به تاخیر برای شبکه های VANET
ارائه یک الگوریتم مبتنی بر محتوا برای پخش داده ها در شبکه های خودرویی
افزایش پوشش شبکه VANET در جاده های با تراکمِ پایین با استفاده از ظرفیتِ انتقالِ داده ی خودروهای مسیر مقابل
تجزیه و تحلیل مدل های مدیریت اطمینان در شبکه های موردی بین خودرویی و ارائه مدل رای گیری جهت ارتقا امنیتی پروتکل AODV
بهبود کارایی جریانهای چندپخشی در شبکه های بین خودرویی با استفاده از کد گذاری شبکه

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش ششم:

مسیریابی چند پخشی برای شبکه های بین خودرویی در مسیرهای شلوغ
ارائه روشی برای بهبود پروتکل مسیریابی AODV بر پایه یافتن مسیری مطمئن در شبکه های سیار بین خودرویی
ارائه روشی جدید برای خوشه بندی شبکه های سیار بین خودرویی برای انتشار اطلاعات با استفاده از الگوریتم های هوش تجمی
ارائه روش کلاسترینگ مبتنی بر تصمیم گیری فازی با الهام از رفتار الگوریتم های هوش جمعی برای ارسال و انتشار اطلاعات در شبکه های خودرویی
روشی برای جست و جو در جدول مسیریابی IP با استفاده از سخت افزار قابل باز پیکربندی
پیاده سازی واحد IP-Lookup بهینه سازی شده برای مسیریاب های Access
طراحی و شبیه سازی یک روش مهندسی ترافیک در شبکه های IP مبتنی بر MPLS
بهینه سازی مسیریابی روتر با استفاده از الگوریتم مورچگان (ISCEE2010)
مکانیزم جدید مسیریابی با استفاده از رزورو کردن پهنای باند خطوط انتقال
ارائه یک الگوریتم جدید مسیریابی برای شبکه های مسدود نشدنی Benes

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش هفتم:

بهبود و اصلاح الگوریتم مسیریابی Matrix-based برای شبکه های Benes و ارائه یک الگوریتم بهینه تر
بررسی قابلیت اطمینان و تاخیر الگوریتمهای مسیریابی شبکه های(ISCEE2010) P2P
یک نسخه تطبیقی جدید از پروتکل مسیر یابی AODV بر مبنای اتوماتای یادگیر با بهره گیری از مفهوم شبکه های ادراکی
خصوصی سازی پروتکل OLSR برای شبکه های بیسیم مش با ارائه چند متریک مسیریابی
Traffic Modeling of Safety Applications in VehicularNetworks
مرور پروتکل های ارائه شده برای مسیریابی فرصت طلبانه
ارزیابی مهندسی شبکه های نوریِ WRN شفاف گسترده با استفاده از مسیریابی استاتیکی
مسیریابی وسائل نقلیه دوره ای با توابع چندگانه در محیط رقابتی
الگوریتم جامع بهینه سازیِ مسیر حرکت ربات در حضور موانع بر مبنای الگوریتم ژنتیک
مسیریابی چند بخشی با در نظر گرفتن معیارهای کیفیت سرویس مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی
ارائه یک پروتکل مسیریابی بر پایه ی نظریه بازی ها برای شبکه های ویژه سیار
حل مسئله مسیریابی وسایل حمل ونقل با ظرفیت محدود بوسیله الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش هشتم:

به روزرسانی جداول مسیریابی با استفاده از روش های خوشه بندی
مسیریابی بهینه تریلر ها در ترمینال کانتنری
ارزیابی بهبود روشهای مسیریابی در AODV
پیاده سازی IDS/IPS به منظور امنیت در مسیریاب های شبکه بانک( مطالعه موردی بانک کشاورزی)
مقایسه الگوریتم های Tcp Reno و Tcp NewReno و Tcp Sack و Tcp Vegas و بررسی عملکرد آنها بر روی صف RED
الگوریتم مسیریابی با قابلیت تحمل پذیری خرابی و جلوگیری از ازدحام برای همبندی مش در شبکه های روی تراشه
بررسی کارایی و همگرایی پروتکل های مسیریابی RIP ، OSPE و EIGRP ، شبیه سازی و آنالیز آنها
ارائه الگوریتمی مبنی بر دیجسترا با استفاده از متریک های فعلی بر اساس پروتکل OSPF برای کاهش تاخیر در شبکه های SDN
ارائه ساختاری نوین برای مدیریت و کنترل بهتر درخواست ها در شبکه ملی اطلاعات بر پایه معماری SDN
بررسی مراکزداده نرم افزار محور و ارائه راهکار بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از شبکه های نرم افزار تعریف

 

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش نهم:

تحلیل و بررسی روش های تحمل پذیری خطا در شبکه های کنونی و شبکه های مبتنی بر نرم افزار
Dynamic Flow Management based on DiffServ in SDN Networks
ایجاد ارزش از طریق اتوماسیون سازی زیر ساخت شبکه :جایگاه ارزش و موارد کاربرد شبکه های نرم افزار محور در اکو سیستم فاوا
توسعه شبکه های نرم افزار محور با رویکرد استفاده از پروتکل Open Flow
معماری کنترل کننده شبکه های تعریف شده با نرم افزار SDN
ارزیابی الگوریتمهای مسیریابی و معرفی یک الگوریتم نیمه تطبیقی جدید برای شبکه بر روی تراشه(NoC)
ساختار و الگوریتم مسیریابی مبتکرانه ی RBDRA مبتنی برایجاد مناطق در شبکه های روی تراشه
ارائه یک الگوریتم مسیریابی وفقی جدید جهت کاهش تأخیر درشبکه های روی تراشه با همبندی (Torus) و (Mesh)
الگوریتم مسیریابی با قابلیت تحمل پذیری خرابی و جلوگیری از ازدحام برای همبندی مش در شبکه های روی تراشه
تحلیل تکنولوژیهای پشته سازی در سیستمهای شبکه بر تراشه
راهگزینی بسته ای و راهگزینی مداری در شبکه های نوری روی تراشه

 

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش دهم:

مقایسه الگوریتم های مسیریابی و تحلیل نقش آنها در کنترل ترافیک بر روی سیستم های شبکه برروی تراشه ی سه بعدی
ترکیب ارتباطات سیمی و بیسیم در شبکه های روی تراشه
ارائه یک الگوریتم مسیریابی تحمل پذیر اِشکال با قابلیت بازپیکربندی در شبکه روی تراشه
مسیریابی مکول: یک متدولوژی جهت طراحی الگوریتم مسیریابی قابل اطمینان برای شبکه روی تراشه ها
شبیه سازی و ارزیابی پارامترهای تأخیر و توان عملیاتی شبکه های روی تراشه سه بعدی در مقایسه با شبکه های روی تراشه دو بعدی
بررسی تأثیر ترکیب توپولوژیها بر کاهش تأخیر شبکه روی تراشه
طراحی همبندی دایره محیطی مثلت سرپینسکی برای شبکه روی تراشه
تجزیه و تحلیل کارایی شبکه روی تراشه مبتنی بر همبندی کندوی عسل سه بعدی
تجزیه و تحلیل کارایی شبکه روی تراشه مبتنی بر همبندی کندوی عسل سه بعدی
ارائه الگوریتم مسیریابی مبتنی بر الگوریتم مسیریابی 3D-OE برای کاهش توان مصرفی در شبکه های روی تراشه سه بعدی
الگوریتم مسیریابی کاملا تطبیقی آگاهانه انرژی و بافر برای شبکه روی تراشه

 

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش یازدهم:

مسیریابی بهینه تحمل پذیر خطا برای شبکه های روی تراشه
بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف راه گزینی در شبکه روی تراشه
چالش های امنیتی شبکه های 5G
ترکیب الگوریتم های سیستم ایمنی مصنوعی به منظور تشخیص ناهنجاری در شبکه های کامپیوتری
مروری بر شبکه های نسل جدید مخابراتی و بررسی لزوم بکارگیری آنها
ارتباطات نوری بی سیم با استفاده از نور مرئی
ارزیابی کیفیت تجربه شده QOEدر زمینه ی ارسال صدا روی آی پی VOIPدر شبکه های سلولی
ارزیابی توان عملیاتی مهاجرت وظایف در شبکه های روی تراشه مبتنی بر همبندی توری
کاربرد پروتکل SNMPدر مدیریت صحیح شبکه
بررسی چالش های موجود در رابطه با کش کردن اطلاعات
بررسی مساله محاسبه سرعت بهینه برای گروهی از خودرو ها با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان
بررسی و مقایسه استاندارد های پیاده سازی شبکه های حسگر بدنی
بهبود کیفیت سرویس در شبکه های چند رسانه ای

 

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش دوازدهم:

یک سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی چند لایه و انتخاب ویژگی هوشمندانه
بررسی آسیب کلاهبرداری از طریقARPدر شبکه های کامپیوتری
طراحی و پیاده سازی روشی برای رهگیری رفتار مبتنی بر شبکه جهت ساخت دیواره آتش هوشمند
ارزیابی امنیتی پروتکل مسیریابی OSPF
ارائه رویکردی جهت ارزیابی آسیب پذیریهای فنی شبکه های محلی
بهبود احرازهویت در دسترسی کاربران میزبان های سیارGSM به سرویس دهنده با استفاده از روش بیو متریک
تحلیل و طراحی تسخیر پکت داده بر اساسsharpcap و winpcap
بررسی و ارزیابی میزان تاثیردیواره آتش برکارآیی یک شبکه کامپیوتری با استفاده از ابزارشبیه سازی OPNET
معرفی رویکردی نوین برای افزایش امنیت مسیریابی پیازی
پیکربندی امن رادیوهای وایرلس شبکه گسترده میکروتیک بر اساس پروتکل امنیتی EAP-TLS
آیا IPV6 امنیت بهتری را فراهم آورده است؟
پروتکل RPL اعتماد آگاه
ارائه لایه های مختلف برای بالا بردن امنیت شبکه لایه بندی شده
تحلیل و بررسی نگاشت برداری معماری شبکه بر روی تراشه

 

مقالات شبکه های کامپیوتری بخش سیزدهم:

ارائه یک مکانیزم تنظیم پنجره رقابت در شبکه های بی سیم محلی مبتنی بر استاندارد IEEE802.11e
بررسی مسائل و چالش های امنیتی فناوری Zig Beeدر شبکه های بی سیم و راه حل های مرتبط
بررسی پروتکل PKMنسخه ی 1و 2 با استفاده از نرم افزار Scyther
متعادل سازی بار در شبکه های چند دروازه دوربین های مدار بسته توری بی سیم
بررسی تکنولوژی Wimax
ارزیابی روش های بهبود کیفیت سرویس در VOIP
بررسی و مقایسه چند روش مهم برای تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری
طراحی دسته بندی کننده ی تلفیقی برای تشخیص نفوذ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزی ساده
ترکیب درخت تصمیم گیری و شبکه بیزین در جهت بهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ
گسترش فناوری تلویزیون اینترنتی IP-TV
یک مدل امنیتی برای IPTV با استفاده از ترکیب مدیریت حقوق دیجیتال با سیستم رمز عبور یکبار مصرف
شهر الکترونیک و رسانه های نوین

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *