مقالات فرآیند نرم افزار|پایان نامه فرآیند نرم افزار

پایان نامه و مقالات فرآیند نرم افزار

فرآیند نرم افزار یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات فرآیند نرم افزار  ارائه شده است:

آزمایش نرم افزار و بکارگیری الگوریتم تکاملی هوش مصنوعی
ارزیابی اعتبار نرم افزار های شبیه ساز هوافضایی
ارائه یک رویکرد مدل محور برای تست کارایی نرم افزار های تحت وب با استفاده از شبکه های پتری
ارزیابی امنیت نرم افزار و ارائه مدل های امنیت بر اساس شبکه پتری تصادفی
انجام تست رابط گرافیکی کاربری (GUI) با بکارگیری تست های مبتنی بر مدل
بکارگیری الگوریتم های تکاملی ژنتیک، باکتریلىژیکال، پرندگان و تکاملی کوانتومی در سیستم آزمون جهشی
مفاهیم, اصول و چالش های صحه گذاری و اعتبارسنجی نرم افزار های شبیه ساز در حوزه هوافضا
ارائه یک متد ارزیابی قابلیت استفاده جهت ترکیب با فرآیند نرم افزار در محیط های توسعه مدل محور

 

مقالات فرآیند نرم افزار بخش دوم:

تبدیل سبک تخته سیاه به نمودار مولفه در UML جهت ارزیابی معماری نرم افزار
ارزیابی معماری نرم افزار با استفاده از زبان مدلسازی یکپارچه فازی و شبکه های پتری رنگی فازی
ارزیابی و مقایسه محصولات نرم افزاری با استفاده از استاندارد سری ایزو بر اساس تکنیک منطق فازی
ارائه یک مدل فرآیند مهندسی نیازمندی ها برای توسعه نرم افزارهای تلفن همراه
تست و تجزیه و تحلیل نیاز های نرم افزار به روش “گراف های دلیل_نتیجه”
مهندسی نیازمندی ها در توسعه نرم افزار به روش چابک و بهبود آن
مقایسه روش های جنبه گرایی از منظر صفات کیفی نرم افزار
بررسی عوامل موثر بر پذیرش روشهای چابک جهت توسعه نرم افزار از سوی برخی توسعه دهندگان نرم افزار
توسعه مدل محور در مهندسی نرم افزار با الگوهای ایمنی
بررسی تکنیک های Feature Location در یافتن کد منبع مورد نظر
خط تولید نرم افزار و تلفیق آن با معماری مدل رانه

مقالات فرآیند نرم افزار بخش سوم:

ارائه چارچوبی حقیقی برای انتقال به متدولوژیهای چابک و تطبیق و پذیرش چابکی در سازمانهای توسعه دهنده نرم افزار
ارائه روشی جدید برای ارزیابی کمیی مستندات معماری نرم افزار با استفاده از متد GQM
مروری بر روش های مستندسازی معماری نرم افزار به وسیله مجموعه دیدهای معماری
بهبود میزان تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری در مدل COCOMOII مبتنی بر الگوریتم های منطق فازی
ارائه روشی جهت بهبود تخمین زمان اجرای پروژه های نرم افزاری در مدل COCOMO II مبتنی بر الگوریتم های شبکه های عصبی
بررسی عوامل شکست یا زیان پروژه های نرم افزاری
تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از روش برنامه نویسی ژنتیک چندژنی
تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از روش ترکیبی منطق فازی مبتنی بر خوشه بندی تفاضلی و برنامه نویسی ژنتیک چندژنی
ارزیابی تحمل پذیری خطا در نمودار مولفه با استفاده از شبکه پتری رنگی
مروری بر زبان های برنامه نویسی محاسبات کوانتومی
کریستال و ویژگی های آن

 

مقالات فرآیند نرم افزار بخش چهارم:

بررسی و مقایسه روش های طراحی و پیاده سازی و ابزارهای مورد نیاز برای تولید زبانهای خاص حوزه (DSLs)
ارائه یک متدولوژی مدل محور چابک در فرآیند توسعه نرم افزار های تلفن همراه
نگاشت نمودار حالت و فعالیت به آتاماتای سلسله مراتبی توسعه یافته
مروری بر مفاهیم, مزایا و چالش های خط تولید نرم افزار
بررسی متولوژی سبک وزن برنامه نویسی سریع و شیوه های آن
بررسی مدل های جلوگیری از سالخوردگی نرم افزار
بررسی مدل های جوان سازی نرم افزار توسط زنجیره مارکوف
روش مدل سازی فرآیند عملیات در گردش بر اساس شبکه پتری و uml
آرایه روشی به منظور درستی یابی سیستم های مدل شده با UML توسط سیستم های وارسی مدل
آنالیز مدل های مولفه ای استاندارد
آنالیز مدل های مولفه ای غیر استاندارد

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *