آموزش نگارش مقالات ISI- بخش اول

آموزش نوشتن مقاله علمی بر اساس کتاب Longman Academic Writing Series در چند ویدئو اموزشی که توسط دکتر لطفی تدریس شده است.

بخش اول:

https://www.aparat.com/v/6pPRL

بخش دوم:

https://www.aparat.com/v/tUyiP

Read more...