خوشه بندی بروی متون مربوط به بیماری ها با استفاده از #k-means – C

31,000تومان

اين پروژه به که با زبان برنامه نويسي سي شارپ تهيه شده است يک ديتاست مربوط به متون بيماري و مجموعه لغات مربوطه که بيش از 1 ميليون نمونه است را در قالب داده هاي آزمايشي و داده هاي آموزشي دريافت کرده و با استفاده از الگوريتم خوشه بندي k-means و معيارهاي شباهت اقليدوسي و سينوسي عمليات خوشه بندي بروي متون و لغات را انجام داده و لغات مربوط به هر خوشه را تعيين نموده و دسته بندي ميکند.

بنابراين هدف اصلي اين پروژه خوشه بندي متون در قالب دسته هاي مختلف و تشخيص نوع سندي است که حاوي متون مورد نظر مي باشد. در اين پروژه متن کاوي با خوشه بندي، ابتدا تعداد k به عنوان تعداد خوشه ها از کاربر دريافت شده و پس از پيمايش متون و تعيين خوشه براي هر متن، خروجي و خوشه هاي تعيين شده در قالب ليست باکس نشان داده مي شود.
دانلود مقاله اصلي

شناسه محصول: 1513 دسته: