مقاله سازماندهی سیستمهای غیرخطی با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه

85,000تومان

عنوان مقاله به انگليسي : Locating Multiple Optimal Solutions of Nonlinear Equation Systems Based on Multiobjective Optimization

عنوان مقاله به فارسي : سازماندهي سيستمهاي غيرخطي با الگوريتم بهينه سازي چند هدفه

سال انتشار : 2015

انتشارات : IEEE

نرم افزار شبيه ساز : متلب
دانلود مقاله اصلي