پروژه تعیین وابستگی قیدی به اسم یا فعل با استفاده از الگوریتم نایو بیز با استفاده از #C

31,000تومان

هدف اصلي اين پژوهش پيشبيني وابستگي قيدي به اسم يا فعل با استفاده از الگوريتم نايو بيز ميباشد. در واقع کار اصلي که قرار است در اين پروژه انجام شود اين است که حرف اضافه و اسمي که در هر نمونه از داده ها وجود دارد به فعل بر ميگردد يا اسم. اين پروژه با استفاده از زبان برنامه نويسي سي شارپ مدل سازي شده است.

روال کار بدين صورت است که ابتدا داده هاي آموزشي که حاوي هزاران نموده جملات وابسته به فعل يا وابسته به اسم و داده هاي آزمايشي به سيستم وارد مي شوند. اطلاعات مربوط به هر کدام در جدول قرار داده شده در محيط پروژه نمايش داده مي شود. سپس الگوريتم ناويو بيز بروي داده هاي آموزشي اجرا شده و مدل مورد نظر توليد مي گردد. در نهايت نمونه هاي تست جهت ارزيابي روش مطرح شده به الگوريتم يا مدل داده شده و دقت پيش بيني و تشخيص بدست مي آيد.
دانلود مقاله اصلي
1580,simple

شناسه محصول: 1512 دسته: