پروژه رده بندی داده ی همشهری با استفاده از CNN و LSTM

150,000تومان

رده بندي داده ي همشهري
دانلود مقاله اصلي

شناسه محصول: 1522 دسته: