پروژه کاهش مصرف انرژی مراکز داده(دیتاسنتر) در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم SSO یا ازدحام ذرات مشابه

40,000تومان

ين پروژه که با زبان برنامه نويسي متلب پياده سازي شده است، با استفاده از قابليت هاي الگوريتم SSO يا ازدحام ذرات مشابه(Simplified Swarm Optimization) اقدام به يافتن نزديکترين و بهينه ترين همسايه ها نموده تا بتواند ارسال و دريافت اطلاعات را با مصرف انرژي بسيار بهينه در رايانش ابر توسط ماشين هاي مجازي بدست آورد. الگوريتم SSO حالت بهبود يافته الگوريتم PSO است.لذا با شبيه سازي الگوريتم SSO در رايانش ابر، مي توان در انتخاب بهترين و بهينه ترين نود همسايه جهت انتقال اطلاعات و رد و بدل کردن پيام ها در کاهش مصرف انرژي ديتاسنترهاي کلود بهبود قابل توجهي حاصل نمود. بنابراين در پژوهش فعلي از الگوريتم SSO به منظور کاهش مصرف انرژي ديتاسنترهاي کلود محاسباتي استفاده شده است.
دانلود مقاله اصلي