پیاده سازی الگوریتم کرم شب تاب(Firefly) در متلب

14,000تومان

در اين پروژه، الگوريتم کرم شب تاب(Firefly) با استفاده از نرم افزار برنامه نويسي متلب بروي مجموعه اي داده ها شبيه سازي شده است. روال کار در اين پياده سازي بدين صورت است که پس از بارگذاري داده هاي مربوطه، الگوريتم کرم شب تاب(Firefly) را بروي داده ها اجرا شده و مسئله را حل مي نمايد.
دانلود مقاله اصلي