پیاده سازی مقاله سازماندهی سیستمهای غیرخطی با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه با matlab

86,000تومان

عنوان مقاله به انگليسي : Locating Multiple Optimal Solutions of Nonlinear Equation Systems Based on Multi objective Optimization

عنوان مقاله به فارسي: سازماندهي سيستمهاي غيرخطي با الگوريتم بهينه سازي چند هدفه

سال انتشار : 2015

انتشارات : IEEE Transactions on Evolutionary Computation

نرم افزار شبيه ساز : متلب
دانلود مقاله اصلي