پیاده سازی پروژه امنیت محتوا در سیستم های محاسبات ابری با متلب (cloud computing)

40,000تومان

پروژه امنيت در رايانش ابري که با متلب پياده سازي شده در واقع امنيت در محاسبات ابري را با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي پياده سازي ميکند. اين پروژه يک ديتاست آموزشي را دريافت کرده و عمليات داده کاوي را بروي ديتاست با استفاده از تکنيک طبقه بندي KNN انجام ميدهد. سپس يک ديتاست test را دريافت کرده و داده هاي پرت محلي را کشف ميکند.

امکانات اصلي پروژه :

– اين پروژه داراي يک داکيومنت 109 صفحه اي مي باشد

– توليد نمودار هاي مربوطه

– کليه کدها داراي کامنت هستند
دانلود مقاله اصلي