پیش بینی بقای سرطان روده بزرگ بااستفاده از data mining در دیتاهای SEER با نرم افزار داده کاوی knime

31,000تومان

دراين مقاله داده هاي مربوط به سرطان روده بزرگ که از SEERدر دسترس است را آناليز ميکنيم. هدف اين مقاله توسعه دقت مدل هاي پيش بيني بقاي سرطان روده بزرگ است. در مراحل preproccesing که به دقت انجام مي شود صفاتي در دو مرحله حذف مي شوند ، در مرحله اول صفات به 58مي رسند و در مرحله دوم به 13 صفت مي رسند.
دانلود مقاله اصلي

شناسه محصول: 1516 دسته: