مقالات شبکه های اجتماعی|پایان نامه شبکه های اجتماعی

پایان نامه و مقالات شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.در زیر لیستی از پایان نامه و مقالات شبکه های اجتماعی ارائه شده است:

نسل نوین مخازن داده ها در اینترنت اشیا، شبکه های اجتماعی و پروژه های بزرگ علمی و سازمانی
تحلیلی از داده های عظیم در شبکه های اجتماعی
بررسی روند افزایش ابر داده ها و چالش های مدیریتی، کنترلی و پردازشی آن ها
بررسی Big Data در شبکه های اجتماعی
ارائه یک روش کارای انتخاب ویژگی در مجموعه داده های با ابعاد بالا
ارزیابی خودکار گفتگوهای آنلاین در شبکه های اجتماعی با متن کاوی
مروری بر کاوش اتصالات در شبکه های اجتماعی
ترسیم و تحلیل شبکه اجتماعی دانشجویان خوابگاه ها

مقالات شبکه های اجتماعی بخش دوم

اکتشاف کاربران تاثیرگذار در رسانه های اجتماعی بر پایه روش های داده کاوی
سنجش اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی با رویکردهای داده کاوی
داده کاوی در شبکه های اجتماعی
تأثیر اینترنت اشیای اجتماعی بر هوشمند کردن بازاریابی های اینترنتی
نسل نوین مخازن داده ها در اینترنت چیزها شبکه های اجتماعی و پروژه های بزرگ علمی و سازمانی
دسته بندی احساس متون فارسی با استفاده از کلمات و شکلک های احساسی
تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی توییتر با تکنیک متن کاوی
شناسایی میزان رضایت مشتری در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تحلیل احساسات
مروری بر آنالیز احساسی داده ها در شبکه های اجتماعی (توییتر)
نقش شبکه های اجتماعی برتوسعه تجارت الکترونیکی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش سوم

ساختار های بازاریابی شبکه های اجتماعی
بررسی نقش شبکه اجتماعی توییتر در بازاریابی آنلاین
شبکه های اجتماعی: آینده بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک
آینده CRM بررسی استراتژی بازاریابی مشتری محور و کاربرد شبکه های اجتماعی
بررسی تاثیر کسب دانش از شبکه های اجتماعی بر نوآوری برند (مطالعه موردی : شرکت بیمه پارسیان در شهر تهران)
بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی منطبق بر مدیریت دانش در سازمانهای اداری موردمطالعه اداره کل فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه
بررسی رویکرد بانکداری اجتماعی در عصر مشارکتهای اقتصادی و تجارت الکترونیک
“شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری
مبتنی بر شبکه های اجتماعی با استفاده از روش تاپسیس فازی”
کسب و کار الکترونیک در شبکه های اجتماعی

 

مقالات شبکه های اجتماعی بخش چهارم

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بهبود و توسعه کسب و کار از طریق بازاریابی الکترونیکی
“بررسی رفتار خریداران تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تاثیر تعدیل کننده
فرهنگ بر آن (خریداران برخط در ایران)”
نقش شبکه های اجتماعی در تبلیغات و بازاریابی آنلاین
بررسی سیستماتیک ارتباط بین تبلیغات کلامی و اعتماد در محیط رسانه های اجتماعی
نظرکاوی شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
ارائه روشی مبتنی برپیش پردازش برای بهبود عقیده کاوی درتوییتر فارسی
بررسی کاربرد و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید
طراحی و پیاده سازی شبکه اجتماعی توزیع شده در گوشی های هوشمند
مروری بر رایانش ابری اجتماعی و ویژگی های آن

 

مقالات شبکه های اجتماعی بخش پنجم

بررسی سیستم های توزیع شده و طرح ریزی معماری آنها بر اساس سیستم محاسبات ابر
استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل برای تخصیص و اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی در محیط ابر اجتماعی
استفاده از رایانش ابری جهت شناسایی افراد فعال در شبکه های اجتماعی
مروری بر معماری ابر اجتماعی
ابر اجتماعی:محاسبات ابری در شبکه های اجتماعی
ارزیابی همپوشانی موتورهای جستجوی وب در استخراج شبکه های اجتماعی
استخراج شبکه های اجتماعی از وب با استفاده از موتورهای جستجو
کشف اسپم در شبکه ی اجتماعی فیسبوک با استفاده از داده کا ویٍ
به کارگیری جبر خطی برای تشخیص اجتماع در متون فارسی مندرج در شبکه های اجتماعی
جمع آوری دادگان از وب سایت های شبکه های اجتماعی

 

مقالات شبکه های اجتماعی بخش ششم

استخراج دادگان شبکه های اجتماعی آنلاین با استفاده از الگوریتم قدم زن تصادفی بهبود یافته
بررسی بازیابی اطلاعات و ارتباط آن با شبکه های اجتماعی
استفاده از تکنیک های وب کاوی بمنظور تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
ارائه روشی جدید برای بازیابی اطلاعات در شبکه های اجتماعی فارسی بر اساس یادگیری تقویتی
بررسی بازیابی اطلاعات ی ارتباط آن با شبکه های اجتماعی
بهره بری از تکنیک های وب کاوی برای تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
مروری بر مفاهیم و روشهای ارزیابی اعتماد در شبکه های اجتماعی
مروری بر روش های بررسی اعتماد در شبکه های اجتماعی
تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اعتماد در بازاریابی رسانه های اجتماعی
حفظ حریم خصوصی داده های منتشر شده در شبکه های اجتماعی
مروری بر محاسبه و تاثیرگذاری کمیت اعتماد در شبکه های اجتماعی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش هفتم

استفاده از روش هسته گاوسی در سیستمهای پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد
ارائه الگوی نوین سنجش نفوذپذیری در امنیت شبکه
روشی نوین برای پیش بینی اعتماد در شبکه های اجتماعی بر اساس همسانی اعتماد
یک مدل معماری بهبود یافته برای تامین امنیت در برنامه های پیام رسان موبایل
شناخت تهدیدات و راهکارهای موثر در امنیت شبکه اجتماعی بومی با بهره گیری از عملکرد شبکه های جهانی
ارائه یک روش جهت برقراری امنیت تصاویر در شبکه های اجتماعی با استفاده از تبدیل موجک ابزارهای رمز نگاری و آزمون PSNR
تکنیک های حفاظت از ارتباطات در انتشار داده های شبکه های اجتماعی
امنیت و حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی آنلاین
حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی آنلاین
چالش های امنیت شبکه های اجتماعی آنلاین
بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از خطی کردن روابط بین متغیرها

مقالات شبکه های اجتماعی بخش هشتم

نقش امنیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
مکانیزم هایی برای مدیریت و استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی
استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
امنیت اطلاعات فردی و قربانی شدن سایبری کاربران شبکه های اجتماعی
حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در شبکه های اجتماعی
مدل سازی حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
ارائه یک چارچوب ورود تکین با هویت سنجی جامع در شبکه های اجتماعی سازمانی
بررسی چالش های امنیتی موجود در شبکه های اجتماعی آنلاین
ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی براطمینان برای مدیریت اعتماد درشبکه های اجتماعی
پیش بینی اعتماد در شبکه های اجتماعی بر مبنای ارتقای الگوریتم k – نزدیکترین همسایه
سنجش اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی با رویکردهای داده کاوی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش نهم

بررسی مهندسی اجتماعی و مدل شناسایی حملات مبتنی برمهندسی اجتماعی
افزایش دقت تشخیص پستهای اسپم در شبکه های اجتماعی با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
حفظ حریم خصوصی داده های منتشر شده در شبکه های اجتماعی در مقابل حملات همسایگی
مدلسازی نوع محور در حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
حفاظت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی
تحلیل محرمانگی در شبکه های اجتماعی و ارائه راهکار افزایش آن
بررسی تهدیدات در شبکه های اجتماعی آنلاین و ارائه راه حل هایی برای مقابله با این تهدیدها
بررسی دستاوردها و چالشها در داده های بزرگ اجتماعی
مروری بر شبکه های اجتماعی، مزایا، معایب و مسائل امنیتی مربوط به آنها
بررسی ابزارھای تحلیل شبکه ھای اجتماعی
رسانه اجتماعی و اثر آن بر عملکرد مشتریان
شبکه های اجتماعی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش دهم

بررسی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی، مزایا و چالشها
شبکه های اجتماعی و مشکلات موجود در توسعه آن ها
بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی
تاثیراستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرستان دورود
مروری بر مدلهای تاثیر در شبکه های اجتماعی آنلاین
تجزیه و تحلیل رده بندی های شبکه اجتماعی: یادگیری اجتماعی و دوستی اجتماعی
زیرساخت های معرفت شناسانه سبکه اجتماعی تعاملی با هدف ایده کاوی نخبگان در وب معنایی
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی (فیسبوک ) در توسعه و جذب گردشگری کشور
بررسی و تحلیل شبکه های اجتماعی و استراتژیهای موثر آن در مدیریت دانش (مطالعه موردی:شرکت گلرنگ ترابر)

مقالات شبکه های اجتماعی بخش یازدهم

بررسی شبکه های اجتماعی ، مزایا و معایب آن ها
تاثیرگذاری حداکثری در شبکه های اجتماعی بزرگ
چالشها، ایده های نو و مسیرهای تحقیقات آینده در شبکه های اجتماعی تلفن همراه
شبکه های اجتماعی
استفاده از پارامترهای مدیریت فناوری اطلاعات در مباحث شبکه های اجتماعی
بررسی شبکه های اجتماعی
بررسی و مقایسه کارایی الگوریتم های استخراج شباهت در شبکه های اجتماعی
رویکردی نوین در تجزیه و تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی
غنی سازی محتوای پروفایل کاربران در شبکه های اجتماعی بر مبنای مدل سازی مشارکتی به منظور بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر
تجزیه و تحلیل رتبه بندی کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش ابر شبکه

مقالات شبکه های اجتماعی بخش دوازدهم

ارائه یک مدل فیلترینگ هوشمند در سامانه هویت سنجی جامع کاربران شبکه های اجتماعی سازمان
تشکیل تیم بر مبنای تراکم متخصصین در شبکه های اجتماعی
شناسایی شخصیت کاربران در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیتی بر اساس کاوش پروفایل آنها
استفاده از شاخص های تحلیل شبکه برای شناسایی کاربران بانفوذ در شبکه های اجتماعی مجازی
پیشنهاد دوست مبتنی بر ساختار شبکه و نرخ پیام در شبکه های اجتماعی
ارزیابی تاثیر محبوبیت کاربر و هشتگ در محبوبیت پستهای شبکه ی اجتماعی توئیتر
“بازیابی و تحلیل خصوصیات شهرهای مختلف در شبکه های
اجتماعی مبتنی بر مکان با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی”
اکتشاف کاربران تاثیرگذار در رسانه های اجتماعی بر پایه روشهای داده کاوی
“یک الگوریتم مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی جدید برای شناسایی جوامع همپوشان در شبکه های اجتماعی”

مقالات شبکه های اجتماعی بخش سیزدهم

شناسایی انجمن ها در شبکه های اجتماعی مبتنی بر رفتار کاربر و با استفاده از رویکرد نظریه بازی
“بررسی تاثیر روشهای کشف اجتماعات در شناسایی گرههای تاثیرگذار و بیشینه سازی اثر در شبکه های اجتماعی”
پیش بینی افراد خبره در شبکه های اجتماعی آنلاین
بهینه سازی جوامع هم پوشان در شبکه های اجتماعی با استفاده از رویکرد داده کاوی بصری
داده های بزرگ در شبکه های اجتماعی بر خط:از تحلیل تعاملات کاربران تا مدل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی
مطالعه میزان تسهیم دانش خبرگان در شبکه های اجتماعی با استفاده از نتونوگرافی موردی پیام رسان تلگرام
شناسایی تفاوت دیدگاه های کاربران مرد و زن در اعتماد به شبکه های اجتماعیِ برخط
” معرفی یک الگوریتم حریصانه جهت یافتن گروهی از خبرگان در شبکه های اجتماعی”
شناسایی رهبران عقیده در راستای ارتقای بازاریابی ویروسی در بستر شبکه های اجتماعی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش چهاردهم

مدل سازی انتشار تبلیغات بر روی کاربران شبکه های اجتماعی
تحلیل داینامیک تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کاربران
ارائه روشی نو به منظور ارزیابی میزان مشارکت کاربران در انجمن های پرسش و پاسخ
ارزیابی الگوریتمهای نخبه یابی در شبکه های اجتماعی به منظور ارائه الگوریتم برتر
استفاده از رایانش ابری جهت شناسایی افراد فعال در شبکه های اجتماعی
ارائه چارچوب کنترل کاربران در شبکه های اجتماعی
هویت سنجی جامع کاربران در شبکه های اجتماعی سازمانی
لیست بندی دوستان در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم GDPSO
یک الگوریتم حریصانه برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی
تشخیص انجمن در گراف شبکه های اجتماعی با استفاده از شباهت ساختاری بین افراد

مقالات شبکه های اجتماعی بخش پانزدهم

مسیریابی بر اساس دوستی در شبکه های اجتماعی متحمل تاخیر
پیش بینی شخصیت کاربران شبکه های اجتماعی از روی متن با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی جوانان و امنیت داده های شبکه های اجتماعی در راستای کارآفرینی بومی
تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی رده سنی 15 تا 20 سال با استفاده از الگوریتم زنگوله ای فازی شبکه عصبی
اثرات مشابهت کاربران در شبکه های اجتماعی
چرخه پیشنهادی برای مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی
بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده
تاثیرشبکه های اجتماعی بر شهروندان استان ایلام با کمک منطق فازی
مقایسه ی روشهای تشخیص جمعیت در شبکه های اجتماعی
ارائه الگوریتمی جهت کشف وب سرویس های مبتنی بر شبکه های اجتماعی تخصصی
نقش شبکه های اجتماعی بر توسعه کسب و کار الکترونیکی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش شانزدهم

ساختار گفتمان در شبکه های اجتماعی برای یادگیری: مطالعات موردی در وبلاگ ها و میکروبلاگ ها
یک الگوریتم جدید برای یافتن ساختار n-Club در شبکه های اجتماعی
ارتقاء شبکه های اجتماعی برپایه سیستم های توصیه گر
بهبود سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر پالایش گروهی با استفاده از شبکه های اجتماعی
چارچوبی برای استخراج شبکه و تحلیل شبکه های اجتماعی
نقش شبکه های اجتماعی تلفن همراه (تلگرام) در تسهیم دانش
کارکردهای شبکه های اجتماعی تلفن همراه در جامعه ایران
ردیابی چرخه عمر موضوعات خبری در شبکه های اجتماعی
“بررسی تاثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری
برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایتها”

مقالات شبکه های اجتماعی بخش هفدهم

ارائه روشی جهت بهبود تشخیص هرزنامه نویسان در شبکه های اجتماعی آنلاین
راهکاری به منظور طبقهبندی حالات عاطفی در شبکه اجتماعی توییتر
ارائه ی مدلی برای انتشار داده های بهینه در شبکه های اجتماعی
“طراحی و ساخت یک سامانه اطلاع رسانی اجتماعی تحت وب با استفاده از نرم افزار
مایکروسافت سیلورلایت بعنوان یک فنآوری نوین در سیستم های ارتباطی”
ارائه یک چارچوب برای تحلیل شبکه های اجتماعی در یادگیری الکترونیکی
بررسی نقش اینترنت اشیاء در توسعه شبکه های ارتباطی
بررسی روشهای شناسایی جوامع در شبکه های اجتماعی
بررسی عملکرد الگوریتم sub skills در پوشش ریز مهارتهای هر مهارت توسط گروهی از خبرگان
الگوریتم مسیریابی بر مبنای تشابه اجتماعی در شبکه های متحمل تاخیر

مقالات شبکه های اجتماعی بخش هجدهم

بازاریابی محتوا به عنوان رویکردی نوین برای جذب مشتریان در شبکه اجتماعی و وبسایتها
مروری بر معیارهای استراتژیهای بازاریابی افراد تأثیرگذار و دهان به دهان در شبکه های اجتماعی برخط
سیستم های توصیه گر و چالش شروع سرد:بررسی راه کارها
استخراج نیازهای سیستم های مدیریت دانش از طریق شبکه های اجتماعی
روشی جدید برای کنترل سیستم های چند عامله به کمک تعاملات
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی اینترنتی
بررسی تاثیرآمیخته های بازاریابی در نسل جدید ارتباطات بر رفتار مصرف کنندگان
سیستم های پیشنهادگر مبتنی بر شبکه های اجتماعی
دسته بندی تکنولوژی های مورد استفاده در سیستم های کلان داده

مقالات شبکه های اجتماعی بخش نوزدهم

“ارائه یک راهکار برای تشخیص جوامع به صورت سلسله مراتبی در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات”
مدلسازی و تشخیص اجتماعات در شبکه های اجتماعی مبتنی بر اتوماتای یادگیری
ارائه مدلی برای ابهام زدایی نام نویسنده ها در کتابخانه های دیجیتال با استفاده از ترکیب نتایج شبکه های اجتماعی و خوشه بندی
مسیرهای پیوستگی و پراکنش اطلاعات در شبکه های اجتماعی
بهبود معضل خلوتی داده در شبکه های اجتماعی با استفاده از تشابه Spank
تشخیص گره های پراهمیت در شبکه های اجتماعی با استفاده از فازی سازی
ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک های مفهومی پرتکرار از شبکه های اجتماعی
بهبود خوشه بندی گراف های بزرگ احتمالی با استفاده از الگوریتم تکاملی چند جمعیتی در شبکه های اجتماعی
ارائه یک بهبود برای الگوریتم پیش بینی لینک آدامیک آدار
ارائه روشی برای کاهش افشای یال های شبکه های اجتماعی با استفاده از تصادفی سازی طیفی

مقالات شبکه های اجتماعی بخش بیستم

تشخیص محتوا مبنا و پیوند مبنای جوامع در شبکه های اجتماعی
پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاد از svm مبتىی بر فازی
ارائه یک روش مبتنی بر مرکزیت گره برای بهبود بازاریابی در شبکه های اجتماعی
بررسی عوامل جمعیت شناختی بر پیشبینی لینک در شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی مبتنی بر ساختار شبکه و الگوهای متفاوت ارائه روشی جهت یافتن K مؤثرترین گرهها برای تبلیغ در رفتاری گرهها (مورد مطالعه: پارسی یار)
شناسایی گره های تأثیرگذار در شبکههای اجتماعی بر اساس روش تصمیم گیری چندمعیاره
ارائه یک روش جدید پیش بینی لینک مبتنی بر اتوماتای توزیع شده در شبکه های اجتماعی
استفاده از دسته بند چندگانه به منظور پیش بینی پیوند بین موجودیت های یک شبکه اجتماعی
تحلیلی بر روشهای تشخیص همبستگی های همپوشان در شبکه های اجتماعی
یافتن گره های بانفوذ در مدل انتشار آستانه خطی با استفاده از نظریه بازی همکارانه

مقالات شبکه های اجتماعی بخش بیست و یکم

ارائه مدل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی پیوندها در شبکه اجتماعی
بررسی و شناسایی گرههای آسیب پذیر در شبکه های اجتماعی
ارائه مدل چندگانه گسترش یافته انتشارمبتنی بر آتاماتای نامتقارن در شبکه های اجتماعی
پیش بینی ارتباط در شبکه های اجتماعی بر اساس اهمیت همسایه های مشترک و با کمک پردازش Mapreduce
یک روش ترکیبی از پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر اطلاعات بافتار و خصوصیات اجتماعی گره برای شبکه های فرصت طلب
مروری بر رو شهای پیش بینی پیوندی در شبکه های اجتماعی
بررسی روش های پیش بینی پیوند مبتنی بر ویژگی در شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی و مقایسه ای از روش های کشف ارتباط در آنها
بررسی روش های پیش بینی پیوند و معیارهای شباهت بین گره ها در شبکه های اجتماعی

 

 

دانلود در سایت پیپرگرام (papergram.ir )

https://papergram.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

Read more...